Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Begrense tvang - kort og godt

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Implementering av bruk av refleksjonskortene ”Kort og godt” i hverdagen.Utvikle en modell for refleksjon i hverdagen.

Prosjektleder: FoU-leder Elisabeth Østensvik
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Prosjektet ”Begrense bruk av tvang - kort og godt” er en videreføring av prosjektet ”Kort og godt”.

Resultatet av prosjektet ”Kort og godt” er esker med 104 laminerte kort. Kortene er delt inn i ulike temaer ved hjelp av diskrete ”fargekoder”. Spørsmål på refleksjonskortene er delt inn i temaene:

 • tvang • samtykkekompetanse
 • tillitskapende arbeid
 • sentrale begreper
 • case.

Trekk et kort metoden hvor det settes av 5 minutter på daglige møteplasser for refleksjon. Implementering og bruk av kortene skal evalueres ved hjelp av spørreundersøkelse.

Finansiering

KS ”Samarbeid om etisk kompetanseheving”

Bakgrunn for prosjektet

En adgang til å bruke tvang i utøvelse av helsehjelp innebærer etiske utfordringer og dilemmaer. Formålet med prosjektet er at helsepersonell skal få økt kompetanse og kunnskap om kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Prosjektet ønsker med enkle midler å sette i gang etisk refleksjon blant ansatte vedrørende temaene tvang, samtykkekompetanse og tillitskapende tiltak.

Hensikt og mål

Prosjektet skal bidra til:

Beboerne:

 • at beboerne møter mer reflekterte ansatte
 • at beboerne møtes med tillitskapende tiltak

Ansatte på sykehjemmet lokalt:

 • økt kunnskap om kapittel 4A om bruk av tvang på sykehjem
 • økt refleksjon rundt samtykkekompetanse, tillitskapende tiltak, tvang og nødvendig helsehjelp.
 • å begrense bruk av tvang overfor beboerne

Ansatte på sykehjem regionalt og nasjonalt: (spredning)

 • At ansatte på sykehjem i landet får mulighet til å bruke refleksjonskort ang. kap 4A

Tiltak

 • Skape møteplasser for kompetanseheving og etisk refleksjon om bruk av tvang på sykehjem.
 • Bruke eksisterende møteplasser (som rapportmøter) som arena for refleksjon

Gjennomføring og resultater

Trekk et kort- metoden. Kompetanseheving om kapittel 4A gjennom daglige/ukentlige møteplasser. Bruk av refleksjonskort på arbeidsplassen utfordrer hver enkelt til å sette ord på egen praksis og å veie hensyn mot hverandre. Når man reflekterer sammen i gruppe bidrar det til at man klatrer på hverandres tanker og det skapes en bevisstgjøring rundt det aktuelle emnet. Ulike belysninger og innfallsvinkler om et emne fører til nye erfaringer og kunnskap og som igjen kan bidra til en bedre og styrket praksis (Juell, 2003). Implementering og bruk av kortene skal evalueres etter 3 måneders bruk - ved hjelp av spørreundersøkelse ( januar 2011).

Spredning