Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Refleksjonsgrupper i hjemmebasert omsorg i Sør-Varanger kommune

Publisert 01. februar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Med faglig refleksjon ønsker vi å se på kompleksiteten som ligger i små og store utfordringer i vårt daglige virke innen hjemmetjenesten

Prosjektleder: Kathrine P.Strønen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Finansiering

  • UHT Finnmark
  • Sør-Varanger kommune

Samarbeidspartnere

  • UHT Finnmark
  • Sør-Varanger kommune

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom prosjektet ønsker vi å vekke den faglige nysgjerrigheten og evnen til å belyse en sak fra flere sider.

Hensikt og mål

Å øke fagligheten og evnen til daglig refleksjon over tjenestene som gis til våre tjenestemottakere.

Tiltak

Danne faste refleksjonsgrupper som møtes hver 14. dag.

Gjennomføring og resultat

Etter informasjonsrunder om danning av refleksjonsgrupper er nå flere grupper i gang med jevnlige møter. Der tar de opp dagsaktuelle temaer og reflekterer rundt disse etter en fast modell. Frem til nå har gruppene gitt kun positive tilbakemeldinger om at dette har de behov for og at de opparbeider seg en positiv kritisk holdning til seg selv og sin yrkesutøvelse.

Spredning

Informasjon om gruppene og de hovedtemaene som diskuteres legges ut på våre nettsider, samt i vårt nyhetsbrev.