Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

UNO GBD - Geriatrisk basis datasett

Publisert 30. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte.

Prosjektleder: Kjell Krüger , overlege/geriater
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2011
Ferdig: 2011

Strukturert elektronisk pasientjournal. Man fyller ut forhåndsdefinerte skjema som er tilpasset de forskjellige typer hendelser. Strukturen medfører at systemet kan gi tilbakemeldinger, for eksempel at pasienten ikke er veid.

Finansiering

Tilskudd fra Legeforeningens kvalitetssikringsfond, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Emetra AS og Bergen kommune.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, avdeling sykehjem, Løvåsen sykehjem, Midtbygda sykehjem og Ladegården sykehjem i Bergen kommune, Emetra AS, Forskningsrådet, NTNU Nasjonalt senter for elektronisk pasientjournal og Innovasjon Norge AS.

Bakgrunn for prosjektet

Frem til nå har elektronisk pasientjournalssystem på markedet hovedsakelig vært ustrukturerte (fritekst) når det gjelder dataregistrering. En rekke studier har påvist at dette vanskeliggjør konstruksjon av redskap for beslutningsstøtte, styrings- og virksomhetsdata, statistikk og forskning. Et forhåndsdefinert registreringssystem minsker i tillegg utfordringer i forhold til dokumentasjon ved minoritetsspråklige ansatte. Fyllingsdalen/Løvåsen sykehjem har siden 2007 utviklet et elektronisk journal- og kvalitetssikringssystem for sykehjem - "UNO GBD". Det er en applikasjon utviklet i samarbeid med firmaet Emetra AS og som er testet ut gjennom et forskningsprosjekt på 8 kommunale sykehjem i Bergen kommune. Prosjektet ble drevet av Norsk senter for elektronisk pasientjournal NSEP/NTNU, med støtte av Legeforeningen og Forskningsrådet. Nå er prosjektet i en avsluttende fase hvor neste fase er industrialisering av applikasjonen. Byrådet i Bergen vedtok 26.06.09 å inngå samarbeid i form av en OFU-kontrakt (Offentlig forsknings- og utviklings kontrakt) mellom Innovasjon Norge, Emetra AS og Bergen kommune.

Hovedmål 2009-2011

Kommersialisere og videreutvikle produktet. I første fase (2007-2009) har det vært fokus på daglig klinisk bruk, først for leger og senere for sykepleiere og andre fagfolk. I neste fase (2010-2011) må det fokuseres på standardisering og harmonisering med kodeverk. Prosjektets delmål for 2010-2011 Kommersialiserbarheten avhenger også av andre momenter enn de som er nevnt under hovedmål. Dette går spesielt på mulighetene for å kommunisere med andre systemer, men også på strømlinjeforming av prosesser rundt vedlikehold av systemet med tilhørende datasett.

Tiltak

• Videre koordinering med internasjonale kodeverk og standarder • Videreutvikle rammeverket for registrering av data, presentasjon av journaldata og prosess-/beslutningsstøtte basert på tilbakemeldinger fra brukere. • Kommunikasjon/integrasjon mot andre systemer (allmennleger, lab, sykehus, andre journalsystemer) basert på standarder fra KITH. • Systemer for vedlikehold av kunnskapsdatabasen (variable, maler, beslutningsstøtte) • Videreutvikle populasjonsrapporter for sammenligning av kvalitetsparametre mellom enheter (avdelinger og institusjoner), herunder utvelgelse og definisjon av indikatorer.

Gjennomføring og resultater

Prosjektet er etablert med styrings- og prosjektgruppe. Fremdrift som planlagt, men noe forsinket i forhold til kommunikasjon/integrasjon mot andre systemer.

UNO GBD brukes på 4 kommunale sykehjem i Bergen kommune i 2013 og Kari Sunnevåg er systemkoordinator.

Spredning

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland vil bistå med spredning til kommunene. Likeså Helsedirektoratet.