Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

E-læringsverktøy for helsepersonell: oral helse hos sykehjemspasienter

Publisert 22. september 2020 | Oppdatert 22. september 2020

USHT Rogaland har sammen med forskningsavdelingen på Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Rogaland og UiS v/NettOp utviklet en informativ film som skal bidra til å øke kunnskap om oral helse hos sykehjemspasienter. Filmen henvender seg til helsepersonell, og vektlegger forskningsbaserte tiltak som kan brukes når man utfører munnstell til personer med demens.

Prosjektansvarlig:

Samarbeidsprosjekt mellom USHT Rogaland og Tannhelse Rogaland

Tema: Tannhelse, e-læring
Fylke: USHT Rogaland
Status: Pågående

Se filmen her (Vimeo)

Filmen er en del av et prosjekt hvor vi har utviklet et digitalt verktøy SmartJournal. SmartJournal er et enkelt og effektivt digitalt diagnostiserings- og registreringsverktøy for oral helse til bruk på sykehjem. Dette skal hjelpe helsepersonell med å diagnostisere orale tilstander, og også registrere tannstell slik det er pålagt etter forskriften. Verktøyet er billedbasert og skal brukes via et nettbrett som pleieren har med seg inn til pasienten. Tre sykehjem i Rogaland bidrar i utviklingen av verktøyet, testing og implementering. Prosjektet bygger på et samarbeidsprosjekt mellom USHT Rogaland og Tannhelse Rogaland, som var ferdig i 2016. Her ble OHAT, et screeningsverktøy innen oral helse, testet ut på et sykehjem.

I tillegg har USHT Rogaland bidratt med opplæringspakke til helsepersonell som jobber med personer med demens som motsetter seg munnstell. Dette er et e-læringsverktøy.

Testing av både SmartJournal og e-læringsverktøyet var beregnet til å testes denne våren, men er blitt utsatt.

Filmen kan deles og brukes til for eksempel opplæring, internundervisning og gi grunnlag for samtaler og diskusjoner på avdelingsmøter.

Se filmen her (Vimeo)