Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagutviklingsmodell for tjenesteytere som arbeider med mennesker med nedsatt funksjonsevne

Publisert 26. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Virksomheten har økt fokus på systematisk fagutvikling og opplæring blant sine ansatte.

Prosjektleder: Hege Henriksen (virksomhetsleder i Tjenester til funksjonshemmede) hege.henriksen@neiker.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Oppstart mai 2016
Ferdig: 2016

NB! Prosjekt ikke gjennomført. 

 

Helse og omsorg i Nedre Eiker kommune var i 2015 gjennom en lengre omstilling- og nedbemanningsperiode. Det ble gjennomført en landsomfattende systemrevisjon med tjenester til utviklingshemmede, noe som gav avvik. Ledere i virksomheten så dermed behov for økt fokus på kompetanseheving blant sine ansatte og ønsket å kvalitetssikre opplæringen gjennom en modell.

En modell for systematisk fagutvikling vil bidra til kontinuerlig fokus på fag og utvikling blant ansatte og ledere.

Mål og hensikt

Vi ønsker å utvikle en modell for kontinuerlig fag og kompetansehevende tiltak blant medarbeidere som yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette vil kvalitetssikre opplæring og utviklingen til ansatte.

Tiltak og gjennomføring

En medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført våren 2016 viste at ansatte ønsket økt fokus på fagutvikling og egne utviklingsmuligheter.

Prosjektmedarbeiderne Branka Markovic og Monica Olsøy har snakket med ansatte fra ulike avdelinger, kartlagt behov og ønsker, samt tatt imot innspill på området. De har også innhentet informasjon fra andre kommuner ift hvordan andre organiserer dette arbeidet.

Resultater

  • Har kartlagt medarbeidernes kompetanse på alle avdelinger i virksomheten.
  • Har begynt å lage en ny opplæringsplan for nyansatte.
  • Har kartlagt interne ressurspersoner som kan bidra i opplæring på tvers i virksomheten.