Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Ferdighetssenter

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Pilotprosjekt med mål om å etablere et Ferdighetssenter som en øving- og sertifiseringsarena for praktiske prosedyrer

Prosjektleder: Henriette Ruud
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

 

Vi har gjennomført et prosjekt der målet har vært å gi medarbeidere mulighet til å trene på praktiske prosedyrer og observasjoner hos pasienter i forhold til ABCDE.

Prosedyrer det har vært mulig å trene på er blant annet PVK, VAP, sondenedleggelse, kateterisering og hjerte-lunge-redning. Treningen har vært utført på dukker og ulike anatomiske deler.

Det er meningen å bygge på blant annet de erfaringene/resultatene som er fremkommet i tidligere USHT Vestfold prosjekter, som Trygge henderernæringsprosjekt og LCP/lindring.

Mål

Målet er å prøve ut om det vil være hensiktsmessig å etablere et kommunalt senter der ulike typer prosedyrer kan trenes på.

Bakgrunn for prosjektet

Samhandlingsreformen trådte i kraft i januar 2012. Den stiller nye krav til kommunene om å utvikle spisskompetanse og legge til rette for kompetanseheving som sikrer faglig forsvarlig og kompetent ivaretakelse av pasientene. Reformen fordrer også et nært samarbeid med sykehus og utdanningsinstitusjoner.

USHT Vestfold, sykehuset i Vestfold og Høgskolen i Vestfold samarbeider om dette prosjektet. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold.