Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 509496112

Ferdighetstrening og simulering

Publisert 15. mars 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablere en læringsarena med bruk av ferdighetstrening og simulering for å ivareta nødvendig kompetanse i systematiske observasjoner, prosedyretrening og HLR.

Prosjektleder: Siv Linnerud
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2016 - september 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Prosjektet er en direkte konsekvens av oppgaveforskyvningen i helsetjenesten som følge av samhandlingsreformen, er endrede krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Kortere liggetid for pasientene i helseforetakene fører til nye oppgaver for kommunehelsetjenesten i behandlingsforløpet til alle pasientgrupper. God observasjonskompetanse og faglig forsvarlig handlingsberedskap er en forutsetning for å sikre kvalitet på tjenestene og redusere risiko for pasientskader. 

Den økende kompleksiteten av medisinsk behandling og sykepleie i kommunehelsetjenesten fører til et stort behov for kvalitetssikret prosedyre- og ferdighetstrening for å ivareta pasientsikkerheten og den faglige forsvarligheten. Prosjektet bygger på erfaringer fra tidligere prosjekt knyttet til ALERT.

Mål og hensikt

  • Utvikle og prøve ut en modell for kompetanseheving gjennom observasjonskompetanse, simulering og ferdighetstrening
  • Utvikle en driftsmodell for opplæring i hjerte-lunge redning for både barn og voksne
  • Gjennomføre kompetanseheving av instruktører i observasjonskompetanse, simulering og HLR
  • Kartlegge behov og utarbeide en standard for utstyr knyttet til grunnleggende observasjonskompetanse, HLR og simulering
  • Utarbeide tiltak for opplæring, sertifisering og resertifisering av HLR, simulering, proACT og ferdighetstrening

Samarbeidspartnere

Lærdal AS og Akershus universitetssykehus.