Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 509496112

FosenLab – Etablering av ferdighetslab på Fosen

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablere en ferdighetslab som kan benyttes til opplæring av nytilsatte, vedlikehold av kompetansen til ansatte og kvalitetssikring av utførelsen av praktiske sykepleiefaglige prosedyrer.

Prosjektansvarlig:

USHT Sør-Trøndelag

Prosjektleder: Lisa Seim og Toril Breivold Sletten, Fosen Helse IKS
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2016-2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn for prosjektet

De siste årene har de kommunale helsetjenestene forandret seg mye. Utfordringene har vokst i takt med flere eldre, mer komplekse sykdomsbilder, raskere tilbakeføring fra sykehus og økt press på kommunal økonomi.

Med flere og avanserte oppgaver har vi behov for kompetente, trygge og faglige oppdaterte helsearbeidere. Skal vi få til dette må vi ha muligheter for å øve oss og oppdatere oss på ny kunnskap. Trening i realistiske omgivelser er særdeles viktig for å nå kompetansemålene.

Etablering av Fosen Ferdighetslab er et tiltak for å imøtekomme de økte kravene for å ivareta kvalitet på kommunale helsetjenester.

Mål og hensikt

Øke sykepleiefaglig kompetanse og kvalitet opp mot prosedyrer og ferdigheter, samt øke forståelsen og kunnskap om systemer som sikrer et felles språk på tvers av nivåene i helsetjenesten.
Kvalitet – og kompetanseløft i forhold til:

 • Praktiske ferdigheter etter gjeldene prosedyrer
 • Øving på bruk av medisinsk-teknisk utstyr
 • Sikre kvalitet på tjenester gjennom systemer som ABCDE, ISBAR, NEWS, triage
 • Tilrettelegge undervisning etter behov som kommer frem på spørreundersøkelse og evalueringer
 • Sikre gode rutiner rundt opplæring av nytilsatte
 • Lavterskel øvingstilbud for de som har lang erfaring, men trenger oppfrisking av kunnskap.
 • Etablere en varig praksis som øker og trygger helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie til å yte en tjeneste av god kvalitet.

Tiltak og gjennomføring

 • Spørreundersøkelse til ledere og ansatte for å kartlegge kompetanse og ønsker ift. faglig oppdatering
 • Rigge ferdighetslab ved Fosen DMS med utstyr for praktisk trening
 • Utarbeide kompetansepakker med tanke på teori og praktisk trening
 • E- læring gjennom Fosen Helsekompetanse sin portal
 • Fagnett gjennom Fosen Helsekompetanse sin portal
 • Undervise ut i kommunene om system, felles språk og praksis.
 • Undervise i sykdomslære ut ifra evalueringer etter undervisning og spørreundersøkelse.
 • Undervise/veilede i prosedyrer på ferdighetslab.
 • Arrangere fagdag med akuttmedisin i distriktet som tema.

Samarbeidspartnere

Fosen Helse IKS - http://fosen-helse.no/
Åfjord kommune