Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: The man is using a smartphone. Modern mobile phone in hand.

Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen på lomma

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Å kunne formidle kunnskap om tiltaksplaner og dokumentasjon gjennom utvikling av en app.

Prosjektleder: Merete Furnes, Høgskolen i Hedmark Merete.furnes@hihm.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2014 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Helsetilsynet har avdekket at dokumentasjonen i pasientjournal i helsetjenesten er for dårlig. Helsepersonell i landets sykehus og kommunehelsetjeneste mangler nødvendig kunnskap om, og ferdigheter i, faglig forsvarlig dokumentasjon av helsehjelp.

Mål og hensikt

Det skal utvikles en applikasjon (app) som skal gi studenter og ferdig utdannet helsepersonell økt kunnskap om hvordan helsehjelp skal dokumenteres i pasientens journal.

Appen skal motivere til bruk og stimulere lysten til å lære om dokumentasjon. Den skal gi opplæring og trening i utarbeiding av tiltaksplaner for pasienter og brukere som mottar tjenester fra kommunehelsetjenesten. Appen skal kunne fungere som treningsverktøy, oppslagsverk, veileder og den skal gi beslutningsstøtte.

Appen skal være en del av nettstudiet ”Dokumentasjon av helsehjelp” på 15 studiepoeng i regi av Høgskolen i Hedmark. Den vil inngå som en integrert del av kursinnholdet på læringsplattformen. En del av prosjektet er forbedring av nettstudiets design og brukervennlighet. Målet er å oppnå enda høyere brukertilfredshet og større fleksibilitet i undervisningsopplegget i nettstudiet.

Tiltak og gjennomføring

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Høgskolen i Hedmark, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark. Arbeidsgruppa har definert hvor kunnskapen om dokumentasjon svikter, og laget en plan for hvordan app’en kan bidra til å forbedre både kunnskapen og ferdighetene blant studenter og ansatte. Gruppedeltakerne har tatt utgangspunkt i faglitteratur om dokumentasjon. 

Samarbeidspartnere

Utviklingsarbeidet skal skje gjennom samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Terningen Nettverk, helsepersonell fra hjemmetjenesten i Hamar kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark og Conexus, som er en privat leverandør av e-læringstilbud.

Finansiering

Prosjektet har fått støtte fra Norgesuniversitetet for å utvikle fleksible løsninger for å lære om tiltaksplaner.

https://norgesuniversitetet.no/prosjekt/fra-pc-til-mobil-med-tiltaksplanen-pa-lomma