Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hvordan jobbe smart for å beholde helsa?

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

UHT i Oslo har utviklet et kurs i forflytningsteknikk spesielt rettet mot hjemmesykepleien for å redusere belastningsskader blant de ansatte og dermed senke sykefraværet.

Prosjektleder: Fysioterapeut Marthe Hafstad Augdahl
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2010

Hensikt og mål

Målet med prosjektet er å redusere sykefraværet og belastningslidelser gjennom å lære ansatte å jobbe på en hensiktsmessig måte. Gjennom prosjektet ønsker vi å:

  • Kartlegge hvilket nivå de ansatte i hjemmetjenesten i Oslo kommune ligger på når det gjelder forflytningsteknikk
  • Finne ut hvordan man eventuelt kan heve standarden på dette området for så å få senket sykefraværet i hjemmetjenesten.

Tiltak

Kurs i forflytningsteknikk og opplæring i nye verktøy og hjelpemidler.

Gjennomføring og resultater

En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle bydelene i Oslo. Hensikten var å kartlegge nivået til Oslo kommunes ansatte når det gjelder forflytningsteknikk, og for å finne ut hvor stort behovet for kurs og oppfølging er.

Det har blitt avholdt tilsammen 27 kurs for hjemmesykepleien og praktisk bistand i Bydel Bjerke og fire andre bydeler i Oslo.

UHT Oslo konkluderte med at det er hensiktsmessig å ha få, men godt opplærte kursholdere. Det er laget et kursholderkurs som fortrinnsvis fysioterapeuter kan ta. Med tilstrekkelig opplæring er det også mulig for sykepleiere å gjennomføre dette kurset.

Bakgrunn for prosjektet

Mange bydeler i Oslo har for lite fokus på betydningen av riktig forflytning. De ansatte får til dels ingen kurs, for få kurs og for dårlig oppfølging. De fleste mangler eller har for lite forflytningshjelpemidler, og mange mangler kunnskap om hvordan disse skal brukes. Idéen bak dette prosjektet er å finne ut om det er mulig å lage et forflytningsopplegg som flere bydeler kan samarbeide om (dele på lokaler, utstyr og kursholder).

Samarbeidspartnere

  • Fagutviklingsansvarlige i hjemmetjenesten i Oslo kommune
  • Bydel Østensjø
  • NAV

 

UHT Oslo og NAV har finansiert prosjektet