Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Observasjons- og vurderingskompetanse for helsefagarbeidere

Publisert 10. september 2020 | Oppdatert 10. september 2020

Det er utviklet en studieplan til høyere yrkesfaglig utdanning innen observasjons- og vurderingskompetanse ved Fagskolen i Østfold.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Østfold)
Prosjektleder: Annette Bjerkenes
ProsjektlederX: annette.bjerkenes@io.kommune.no
Tema: Observasjons- og vurderingskompetanse
Fylke: Viken (Østfold)
Status: Pågående
Periode: 2020-2022
Ferdig: 2022

Bakgrunnen for prosjektet er å utvikle en utdanning som kan gi en spisskompetanse innen observasjons- og vurderingskompetanse for at helsepersonell skal kunne møte utfordringene i dagens helsetjenester. Med et økende antall eldre personer med alvorlige, mer komplekse og kroniske sykdommer er det av stor betydning at vi klarer å rekruttere og beholde kompetent helsepersonell. Samhandlingensreformens målsetting er at helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Disse oppgavene vil være kompetansekrevende. 

Reformen Leve Hele Livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Demensplan 2020 skal bidra til utvikling av gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- og omsorgstjenester med fokus på forebygging, diagnostisering til rett tid og oppfølging etter diagnose. I “Plan for omsorgsfeltet vektlegges hverdagsrehabilitering som et av flere tiltak som kan bidra til bedre helse og en aktiv alderdom. 

En videreutdanning innen observasjons- og vurderingskompetanse vil kunne bidra til et høyere nivå på pleie og omsorg av pasienter som mottar helsetjenester fra kommunehelsetjenesten og bidra til å bedre den medisinske oppfølgingen og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet etter kort tid og sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, i tråd med nye oppgaver og utfordringer i helsesektoren. 

Utdanningen er fleksibel slik at det er enkelt for deltagerne å kunne kombinere utdanningen med jobb og familie. 

Involverte er Fagskolen i Østfold., Sarpsborg kommune, Indre Østfold kommune, Delta og Fagforbundet

Det er utarbeidet 6 utdanningsmoduler a 10 studiepoeng innen: 

  • Observasjons- og vurderingskompetanse 
  • Kronisk sykdom 
  • Demens 
  • Smittevern og hygiene 
  • Hverdagsrehabilitering 
  • Velferdsteknologi