Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsarena 2

Publisert 23. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablering av klinisk fagring for kompetanseutvikling i kunnskapsbasert praksis.

Prosjektleder: Nana Werner
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2013
Ferdig: 2013

Finansiering

 • Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
 • Høgskolen i Akershus

Samarbeidspartnere

 • Høgskolen i Akershus

Bakgrunn for prosjektet

Utviklingssenteret har fått i oppdrag fra helsedirektoratet å utvikle sykehjemmet som læringsarena for studenter, og implementere kunnskapsbasert praksis som metode i fagutviklingsarbeidet. Ved å gjennomføre fagring som arbeidsform, med deltakelse av studenter er intensjonen at studentenes og personalets kompetanse utvikles sammen og utfyller hverandre.

Hensikt og mål

For utviklingssenteret:

 • Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis blir brukt som standard metode for kompetanse- og kunnskapsutvikling
 • Kliniske fagringer skal bidra til at rutiner og prosedyrer er oppdatert etter kunnskapsbaserte prinsipper
 • Høgskoleutdannet personell skal kunne veilede studenter etter kunnskapsbaserte prinsipper
 • Fagring som veiledningsmetode personalet tryggere i veiledning og bidrar til at sykehjemmet blir en god læringsarena for studentene

For studentene:

 • Utvikle studentenes kompetanse gjennom styrket praksisundervisning ved å delta i kliniske fagringer
 • Studentene ser sammenheng mellom teori og praksis
 • Studentene utvikler ferdigheter i å arbeide kunnskapsbasert
 • Får gjennomført sine arbeidskrav om fagutvikling og undervisning.

Tiltak

 • Gjennomføre internt 50 timers kurs i KBP for høgskoleutdannet personell
 • Gjennomføre videreutdanning i KBP for to sykepleiere
 • Gjennomføre veiledning av ringledere med veiledere fra Høgskolen i Akershus
 • Gjennomføre informasjonsmøter om mål og hensikt med fagringer
 • Gjennomføre fagring etter egen progresjonsplan
 • Implementere ny kunnskap i praksis
 • Utarbeide og gjennomføre evaluering

Gjennomføring og resultater

I løpet av våren har vi gjennomført et informasjonsmøte, med et oppfølgingsmøte for avdelingsledere og aktuelle deltakere i fagringen. Prosjektleder og ringledere presenterte mål og hensikt med fagringen og aktuelle faglige temaer ble diskutert.

Tidsplan for gjennomføring ble presentert. Første møte i fagringen blir i september 2011 hvor trinn 1 i kunnskapsbasert praksis er tema. Studentene inkluderes i fagringen når den er kommet til trinn 3 og 4.