Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nettverk for sykehjemsleger i Østfold

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

En faglig og sosial møteplass for sykehjemsleger i fylket for å styrke sykehjemsmedisinen.

Prosjektleder: Guro Steine Letting, gurs@fredrikstad.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 01.01.14 - 31.12.16
Ferdig: 2016

Sykehjemsleger jobber ofte alene. De behandler skrøpelige eldre som ofte har flere sykdommer og bruker mange legemidler. Mye kunnskap og gode holdninger kreves for å gjøre en god jobb i et tverrfaglig miljø. Hvordan skal vi få til et faglig løft som gjør det mer interessant og trygt å være lege på sykehjem? Etter inspirasjon fra andre fylker, tok USH kontakt med Fylkesmannen i Østfold som umiddelbart tente på ideen.

Tiltak og gjennomføring

Fylkesmannen bevilget midler til Utviklingssenter for sykehjem. Fylkesmannen har bistått med lokaler og mat. En kurskomite bestående av tre sykehjemsleger og ass. fylkeslege utarbeider det faglige programmet, kontakter forelesere og liknende.

Resultat

Ca 30 sykehjemsleger møtte på den første samlingen 1. april 2014. De ga gode tilbakemeldinger.