Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Connection of figured bricks

Øvingsavdeling og opplæringsprogram for helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Etablere en øvingsavdeling og ulike opplæringsprogram for helsepersonell i kommunen. Øvingsavdelingen er også en del av praksistilbudet til studenter, elever og lærlinger.

Prosjektleder: Heidi Johnsen heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: Mars 2015 - desember 2015
Ferdig: 2015

Bakgrunn

Som et resultat av samhandlingsreformen og en befolkning som lever lenger, gir hjemmetjenesten og sykehjemmene tjenester til stadig sykere pasienter. Pasienter med behov for avansert hjelp skrives ut fra sykehus og kommunen må være forberedt på å gi tjenester på kort varsel. Sykepleiere i kommunen har ulik kunnskap og erfaring. Usikkerhet rundt sykepleieprosedyrer skapte av og til uhensiktsmessig høyt stressnivå. Det ble derfor besluttet å lage et opplæringsprogram med de mest aktuelle sykepleieprosedyrene for pasienter som skrives ut til hjemmet.

Mål og hensikt

  • Å gi tryggere ansatte som igjen bidrar til bedre tjenester for pasientene.
  • Å sikre lik opplæring til alle – i tråd med kravene til faglig forsvarlighet og best tilgjengelige kunnskap

Tiltak og gjennomføring

Opplæringsprogrammet ble gjennomført som en pilot i to hjemmetjenesteavdelinger i 2012, og et oppfriskningskurs i 2014. Mer om dette i prosjektet «sykepleieprosedyrer i hjemmet»

Dette ble opplevd så nyttig at det ble besluttet å etablere en øvingsavdeling i utviklingssenteret. Avdelingen inneholder senger, dukker, hjelpemidler og diverse utstyr til bruk i praktiske prosedyrer.

I 2015 får alle sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenester i kommunen tilbud om 6 timers kurs i 7 utvalgte sykepleieprosedyrer: Port a cath (subcutan veneport), CVK, CADD smertepumpe, sub-Q-nål, subcutan væskebehandling, PEG-sonde, ernæringspumpe og infusjonspumpe.

Avdelingen skal også brukes i den årlige opplæringen av sommervikarer i helse og omsorg. Noen har liten eller ingen erfaring og har stor nytte av praktiske øvelser i ulike pleieprosedyrer.

I løpet av 2015 skal det vurderes hvordan øvingsavdelingen kan gjøres tilgjengelig for flere kommuner i fylket.

Resultat

Sykepleiere som har gjennomført kurset opplever at de er godt forberedt til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Lik opplæring har gitt felles forståelse og kvalitetssikret praksis

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem i Telemark