Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Silver alarm service bell on green background

På PROACTen for pasientene - med økt fokus på pasientsikkerhet og samhandling

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Kompetanseheving innen systematisk pasientobservasjon

Prosjektleder: Torhild Sørum Torhild.Sorum@sykehuset-innlandet.no og Elin Angen Michaelsen elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: 2014-2016
Ferdig: 2016

Oppland er et fylke med varierende avstand til sykehus. Lange avstander krever videre at endring i tilstand blir registret tidligst mulig, og at riktig tiltak blir igangsatt så raskt som mulig. Pasientene skrives ut tidligere etter sykehusopphold enn før. Oppgaveflyttingen som følge av samhandlingsreformen, krever også overflytting av kompetanse.

Mål og hensikt

Målet er å fremme pasientsikkerhet gjennom styrking av kompetanse i systematisk observasjon av pasienter som er inne i en forverring av sykdomstilstanden.

Alert (Acute Life-threatening Events Recognition and Treatment) er et kurs for å øve det kliniske blikket, ved å fokusere på vitale observasjoner og aktuelle tiltak.

I løpet av 2014 ble ALERT i Skandinavia endret til proACT.

PROACT-kurset er et dagskurs som inneholder et standardisert tverrprofesjonelt undervisningsopplegg med fokus på grunnleggende observasjoner (ABCDE) uavhengig av diagnose. I tillegg inngår opplæring i bruk av et verktøy til risikovurdering; å oppdage tidlige tegn på sykdom (modified early warning score – MEWS), og opplæring i trygg og sikker kommunikasjon (ISBAR) som viktige elementer i konseptet. ISBAR er brukt i den danske pasientsikkerhetskampanjen og står for Identifikation, Situation, Background, Assesment og Recommandation. Kursdagen inneholder både tradisjonell klasseromsundervisning og case/simuleringstrening.

Tiltak og gjennomføring

En ser for seg at gjennomføringsfase deles i fem.

  1. Kartlegging av dagens kompetanse i alle deltagende enheter
  2. Instruktøropplæring for ansatte i alle deltagende enheter. Instruktøropplæringen avholdes mellom 9-12 april 2015. Kurset vil ha en varighet 7-8 timer fordelt over 2 dager. Instuktøropplæringen skjer på simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik (HIG).
  3. Undervisning/opplæring av ansatte i kommunale øyeblikkelig hjelp plasser (KAD), korttidsavdelinger i kommunene. ProAct innføres som verktøy og metode i praksisundervisningen for bachelorstudenter i sykepleie
  4. Undervisning/opplæring av andre i helse- og omsorgstjenesten (instruktører har ansvar for opplæring i egen enhet) og vurdere spredning til andre helsefaglige utdanninger ved HIG
  5. Evaluering av prosjektet i alle deltagende enheter, samt formidling av resulteter
  6. Vurdere videre bredding til andre enheter, divisjoner i sykehuset Innlandet og kommuner i Oppland Fylke i samarbeid med HIG

Samarbeidspartnere

Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Gjøvik, Valdreskommunene (Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal), Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Gjøvik kommune ønsker å samarbeide om innføring av ALERT/ProACT.