Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Spydspiss Abildsø

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle en standard for økt kunnskap og handlingskompetanse via en modell for kompetanseoverføring, for å imøtekomme samhandlingsreformens intensjon om å behandle pasienten nærmest mulig eget bosted.

Prosjektleder: Lene Svendsen (lene.svendsen@sye.oslo.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Gjennom undervisning, hospitering og implementering av rutiner og verktøy skal avdelingen Korttid 1 ved Abildsø sykehjem (tidligere spesialisert korttid) bidra til økt kompetanse hos andre korttidsenheter. Kompetansen økes for å møte de utfordringer samhandlingsreformen har bragt med seg i form av pasienter med økt behov for mer avansert behandling.

Bakgrunn for prosjektet

Etter samhandlingsreformen er tilbakemeldingene fra korttidsenheter stort sett at de håndterer endringene godt, men det meldes om flere sykepleiere som er utrygge på jobb og at de mangler utstyr og kompetanse til å håndtere pasienter med større medisinske utfordringer.

En evaluering av de spesialiserte korttidsenhetene viser at antall reinnleggelser har gått ned etter innleggelse ved slike avdelinger, mens det ved andre korttidsenheter har økt etter samhandlingsreformen. Korttid 1 ved Abildsø sykehjem befinner seg kompetansemessig der alle korttidsenheter bør befinne seg, og ønsker å bruke det unike fagmiljøet til å gjennomføre et prosjekt med fokus på økt kompetanseheving i Sykehjemsetatens korttidsenheter.

Hensikt og mål

  • Å gi økt trygghet i håndtering av pasienter med behov for mer avansert behandling og sykepleie.
  • Sikre kvalitetsmessig god behandling der pasienten er.

Tiltak og gjennomføring

Se månedlig nyhetsbrev for detaljer rundt prosjektets utvikling:

Samarbeidspartnere

Sykehjemsetatens korttidsenheter. I første omgang Akerselva sykehjem og Solvang sykehjem  i Oslo kommune.

Spydspiss_Abildsoe_ny.jpg