Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: SONY DSC

Veien til god kunnskapshåndtering

Publisert 14. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Innføring av kunnskapsbasert praksis og fagnettverk som metode for økt samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektleder: Mette Fagernes
Ellinor Bakke Yddal
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Prosjektet inkluderer opplæring av 90 helsearbeidere i kunnskapsbasert metode, samt samhandling rundt aktuelle kliniske problemstillinger gjennom arbeid i fagnettverk.

Samarbeidspartnere

  • Sykehuset i Vestfold HF
  • Høgskolen i Vestfold
  • Norsk Sykepleierforbund, Vestfold.

Bakgrunn for prosjektet

Overgangen mellom ulike tjenester, institusjoner og enheter utgjør med sitt behov for samhandling mellom helsearbeidere med ulike kunnskapsnivå og tradisjoner, en spesiell utfordring i forhold til forventningene om sammenhengende, kunnskapsbaserte og faglig forsvarlige helsetjenester. Et felles prosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for å øke kompetansen på god kunnskapshåndtering sees på som en strategi for å bidra til god samhandling mellom nivåene og ved dette et viktig virkemiddel for å fremme helhetlige pasientforløp.

Hensikt og mål

Prosjektets primære hensikt er å bidra til bedre kvalitet på helsetjenestene som ytes ved å styrke samhandlingen mellom 1.og 2. linjetjenesten. Ved å innføre kunnskapsbasert praksis som metode for samhandling gjennom fagnettverk søker man å kvalitetssikre den anvendte kunnskapen i behandling og pleie, samt øke kontinuiteten og effektiviteten i tjenestene som ytes.

Tiltak

90 helsearbeideres fra kommune og spesialisttjenesten i Vestfold gis en innføring i modellen for kunnskapsbasert praksis gjennom et 5 dagers kurs med forelesere fra Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten. De danner deretter fagnettverk på kryss av linjetjenestene, og arbeider systematisk med kliniske problemstiling med relevans for samhandling.

Spredning

Det holdes ved prosjektslutt åpne informasjonsdager med fremlegg fra de ulike nettverksgruppene.