Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: hospital, gesture, health care, people and medicine concept - close up of doctor or nurse showing thumbs up over group of medics meeting at hospital

Vil du være med å forbedre og fornye tjenestene?

Publisert 11. mai 2020 | Oppdatert 12. mai 2020

USHT Vestland (Hordaland) inviterer til læringsnettverk om Leve hele livet – Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Læringsnettverket er et bidrag fra det regionale støtteapparatet til hjelp og støtte med kvalitetsreformen Leve hele livet.

Prosjektleder: Prosjektleder: Hege Huseklepp, Hege.huseklepp@bergen.kommune.no
Tema: Prosjekt
Fylke: Vestland (Hordaland)
Status: Pågående
Periode: September 2020-Mars 2021

Bakgrunn

Læringsnettverket arrangeres som en del av oppdraget til USHT fra Helsedirektoratet og er i tråd med føringene til støtteapparatet for Leve hele livet. Det regionale støtteapparatet ledes av Fylkesmannen i Vestland i samarbeid med KS og USHT m.fl.

Mål og hensikt

MÅL: Bidra til at kommuner får hjelp til å gjøre ting på andre måter enn før, skape forenkling, fornyelse og forbedring.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, er hovedverktøyet, som legger grunnlaget for å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring.

DELMÅL: Teamene skal innføre tiltakene i daglig klinisk praksis. Hvordan dette skal gjøres, skal hvert team planlegge og teste mellom samlingene. På den måten får hver enkelt, og teamet som helhet, eierforhold til problem, endringsarbeidet, målingene og sluttproduktet.

DELMÅL: Opprette et interkommunalt nettverk, der teammedlemmene blir invitert inn for felles læring og erfaringsutveksling.

Læringsnettverk er en metode som benyttes for å innarbeide ny og varig kunnskap. Hvert læringsnettverk har 3 samlinger i løpet av ca. 6 måneder.

Tiltak og gjennomføring

Deltagerne møtes til erfaringsutveksling, lærer metoder for å jobbe systematisk og målrettet med forbedringsarbeid knyttet til innsatsområdene. Mellom samlingene skal teamene implementere forbedringstiltakene i egen virksomhet/avdeling

Teamene kan velge forbedringsarbeid knyttet til fire områder i Leve hele livet:

  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene

Teamene kan også velge pasientsikkerhet og forbedringsarbeid generelt.

Aktiviteter

Høsten 2020 starter USHT 3 læringsnettverk for totalt 17 kommuner i 3 regioner:

  • Bergen og omegn: Samlinger 22. september 2020, 1. desember 2020 og 2. mars 2021
  • Voss og omegn:      Samlinger 23. september 2020, 2. desember 2020 og 3. mars 2021
  • Nordhordland:         Samlinger 24. september 2020, 3. desember 2020 og 4. mars 2021

Samarbeidspartnere og gjesteforelesere
Fylkesmannen Vestland, Helsedirektoratet, Helse Bergen, Eldrerådet, Pasientombudet, brukerorganisasjoner m.fl.

Kilder/referanser
I trygge hender
Meld.st.15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023)

 

 

Prosjektansvarlig: Prosjektansvarlig: USHT Vestland (Hordaland)

 

Kontaktperson ved USHT: Kari Sunnevåg, Kari.sunnevag@bergen.kommune.no

 

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestland og egenfinansiering

 

Hovedtema:
Leve hele livet - kvalitetsreform for eldre

 

Materiell ved avslutning: Sluttrapport juni 2021