Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Students at a computer room

Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag

Publisert 04. desember 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Kurs i yrkesrettet språkopplæring er utarbeidet og gjennomført for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og uten relevant utdanning.

Prosjektleder: Lene Fossbråten lene.fossbraten@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 01.11.14 – 15.09.15
Ferdig: 2015

Gjøvik kommune har mange med fremmedspråklig bakgrunn som arbeider i helse- og omsorg. Mange av disse er ufaglærte.

Generelt er det behov for å utdanne flere helsefagarbeidere. Rekruttering og å forebygge frafall i utdanning til helsefagarbeider står sentralt i dette.

Helsearbeiderfaget innehar mange begrep og formuleringer som ikke hører til i ordinær norskopplæring. Å lære seg språket som brukes i helsearbeiderfaget i tillegg til grunnleggende norskopplæring kan være krevende for mange. I tillegg kan ulik kulturforståelse gi utfordringer.

På bakgrunn av dette ble det i prosjektet iverksatt tiltak som kan motivere og styrke mulighet for fremmedspråklige til å mestre gjennomføring av utdanning til helsefagarbeider.

Mål og hensikt

Hovedmål for prosjektet er styrket kvalitet for pasienter og brukere av kommunens pleie- og omsorgstjenester gjennom økt tilgang på kvalifiserte helsefagarbeidere

Delmål er å ha utarbeidet yrkesrettet språkopplæringskurs i helsearbeiderfag og at kommunens ansatte i målgruppen har deltatt i utprøving av kurset.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet har pågått i samarbeid mellom Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Karriere Oppland Gjøvikregionen, Gjøvik Læringssenter og NAV.

Kurs i yrkesrettet språkopplæring ble gjennomført med 15 deltakere. Kurset innehar ulike tema rettet mot det å være i arbeid i helse- og omsorgssektoren. Kulturforståelse og arbeidskultur innen helse- og omsorg er sentralt, i tillegg til opplæring i språk og begrep som er relevant på helsefagarbeidernivå.

De fleste av kursdeltakerne hadde kontaktperson i sin avdeling. Det ble gjennomført eget kurs for disse om veiledning til fremmedspråklige.  I løpet av kurset var det dialog med kontaktpersoner og avdelingsledere.  Dette for å knytte kurset sammen med kursdeltakernes hverdag på sin arbeidsplass.

Resultat

Kurset vakte stor interesse og fikk flere påmeldte enn kurset hadde plass til. De som deltok på kurset har vist stort engasjement og gitt uttrykk for at dette har vært et etterlengtet tilbud. I etterkant av kurset forteller de om økt trygghet i jobben sin og flere har påbegynt eller ønsker å gjennomføre utdanning til helsefagarbeider.

Samarbeidspartnere

  • Karriere Oppland, Gjøvikregionen
  • Gjøvik Læringssenter
  • NAV
  • Senter for omsorgsforskning, øst