Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 509557632

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag

Publisert 11. august 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Legemidler er viktige medisinske tiltak ved forebygging, behandling og lindring av ulike sykdommer og symptomer, men legemiddelbehandling må kvalitetssikres. Feilmedisinering fører hvert å til unødig lidelse for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter.

Prosjektleder: Sissel Kvam; sissel.kvam@trondheim.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: September 2015 – april 2016
Ferdig: 2016

Mål

Vi ønsket fokus på legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, og fulgte det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24/7”, hvor målsetningene er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Tiltak og gjennomføring

Alle kommunene i Sør-Trøndelag ble invitert til å delta på læringsnettverket Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag. 12 kommuner gjennomførte læringsnettverket:

 • Vi sendte ut invitasjon til alle kommunene i Sør-Trøndelag om å delta i læringsnettveket.
 • 14 kommuner fordelt på 20 team deltok på den første samlingen som fant sted 09.09.15.
 • Vi arrangerte tre samlinger for deltakerne.
 • Hvert team fikk egen veileder som fulgte dem i perioden læringsnettverket besto.
 • Alle deltakerne fikk utdelt hver sin undervisningsperm. Den tok utgangspunkt i den nasjonale pasientsikkerhetsprogrammets perm, men vi utarbeidet den til ”vår”.
   

Resultater

12 kommuner fordelt på 17 team gjennomførte læringsnettverket.

 • Ca 137 legemiddelgjennomganger ble gjennomført!
 • Ca 247 samstemninger ble utført!
 • Indikasjonsskriving på pasientenes legemidler har blitt utført i stor grad
 • Det totale antallet legemidler har gått ned

Alle samlingene og totalopplevelsen av deltakelsen ble evaluert og disse viser at deltakerne vurderer nytteverdien av å delta i læringsnettverket til å være meget god både for dem selv, men også for sine pasienter/brukere. Noe av det de trakk frem som det beste med deltakelsen var blant annet:

 • Økt samarbeid
 • Lære av andre
 • Økt systematisk tekning
 • Økt kunnskap om riktig legemiddelbruk
 • Innføring av nye rutiner
 • Gode verktøy
 • Økt bevisstgjøring

Oppstart av nytt læringsnettverk i Riktig legemiddelbruk for sykehjem og hjemmetjenester er igangsatt, med 1. samling 09.09.16.
 

Samarbeidspartnere

 • UHT Åfjord
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag