Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Den lille forskjellen

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Sette fokus på omgang med og behandling av alvorlig syke brukere med behov for lindrende behandling.

Prosjektleder: Marthe Hafstad Augdahl
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011-
Ferdig: 2011

Vi ønsker å gi ansatte nødvendig opplæring for å gi pasienter den behandlingen og den tryggheten de har behov for i denne vanskelige tiden. Dette skal også avlaste andre ansatte med spesialkompetanse, og ikke minst de pårørende.

Bakgrunn for prosjektet

Det kan være svært belastende både psykisk og fysisk for ansatte å forholde seg til pasienter som ikke lenger får aktiv behandling, men er over i en fase med behov for lindring av plager. Mange ansatte er redde for å gjøre en allerede smertefull hverdag verre. Få ansatte har spesialkompetanse på dette området, og dette kan føre til at disse blir overbelastet.

Hensikt og mål

Ved å veilede og lære opp flere ansatte i riktig fysisk håndtering av de syke, i kombinasjon med lindrende behandling, vil det redusere belastingen de ansatte opplever, samt at det gagner pasientene. Ved å lære de øvrige ansatte som bistår pasienten hvordan akkurat denne skal forflyttes og behandles, vil både ansatte og pasient oppleve økt trygghet. Dermed er pårørende også tryggere på at pasienten får den behandling han/hun skal ha, og har mulighet til innimellom å trekke seg litt tilbake.

Tiltak

Det arrangeres en kursserie i symptomlindrende behandling som tilbys alle hjemmetjenestene i Oslo kommune. Individuell opplæring av ansatte i fysisk håndtering og forflytning av palliative pasienter for å redusere belastning hos de ansatte samt å redusere smerter hos pasientene.

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for Hjemmetjenester
  •  Helsedirektoratet
  • OUS
  • Hospice Lovisenberg
  • Kreftsykepleier i hjemmetjenesten i Bydel Bjerke
  • Fransiscushjelpen