Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Digital samhandlingsplattform for kompetansedeling og informasjonsutveksling

Publisert 10. september 2020 | Oppdatert 10. september 2020

Prosjektet skal undersøke om en felles digital samhandlingsplattform kan være et nyttig tilskudd til eksisterende tiltak for kompetansedeling og informasjonsutveksling. 

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Østfold)
Prosjektleder: Ina Kristin Blågestad
ProsjektlederX: ina.kristin.blagestad@io.kommune.no
Tema: Organisering, utvikling, teknologi, kompetanseutvikling
Fylke: Viken (Østfold)
Status: Pågående
Periode: 2019
Ferdig: 2020

Samhandlingsreformen gir føringer om samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, med samarbeid om den enkelte pasient, gjensidig veiledningsansvar, kompetanseoverføring og informasjonsutveksling. Forskning og praksis peker på at det kan være mange utfordringer i denne samhandlingen og samarbeidet, som blant annet kan virke negativt på pasientsikkerheten.  

Prosjektet skal undersøke om en felles digital samhandlingsplattform kan være et nyttig tilskudd til eksisterende kompetansedeling og informasjonsutveksling.  Hensikten er å øke kompetansedelingen og øke informasjonsutvekslingen med mål om å bedre pasientsikkerheten.

Prosjektet gjennomfører en grundig kartleggingsprosess av pågående og planlagt kompetansearbeid, både internt og på tvers av de samarbeidende virksomhetene. Dette vil kunne gi er godt datagrunnlag for videre analyse av hvordan virksomhetene sammen kan bidra til at fagopplæringen og informasjonsutvekslingen kan få bedre kvalitet og økt relevans.  

Dette kartlegges ved hjelp av spørreskjema til partene i prosjektet, gruppeintervju med utvalgte ledere og gjennomgang av relevante dokumentet, som for eksempel samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus.  

Samarbeid med kommunene i Viken (Østfold), Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold.