Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Photo of aulonocara fish in blue water

Exitzonen®

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Lyd og bilde på utgangsdør for å roe ned personer med demens

Prosjektleder: Trine Lise Hoff trine.lise.hoff@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: 2014 - 2017
Ferdig: 2017

Ved en skjermet avdeling på St.Hansåsen sykehjem var det våren 2014 mange urolig pasienter og to av dem var spesielt opptatt av dører.

Tiltak og gjennomføring

Ved et besøk på Innovatoriet på høgskolen i Buskerud og Vestfold kom ideen om å prøve ut Exitzonen® for å undersøke om denne teknologien har en beroligende effekt på pasientene.

Exitzonen® benytter lyd og bilde til å skape positive rom, som både kan forbedre atferd og være middel til økt trygghet og bedre stemning i hverdagen. Lyd og bilde kommer fram på utgangsdøren når en sensor blir brutt.

Deskriptiv metode vil bli benyttet for å vurdere effekten.

Fra november 2014 har Exitzonen® vært i drift. Imidlertid har demenssykdommen progrediert mye hos de fleste pasientene i avdelingen siden prosjektet startet. Pasientene er mindre urolige og generelt mer skrøpelige.

Resultat

Erfaringene så langt er at på dagtid er det mye aktivitet i avdelingen. Exitzonen® kan oppleves som forstyrrende og blir derfor ikke brukt. Når Exitzonen® er på, reagerer pasientene. Den virker avledende og noen kan komme med kommentarer. Ingen har reagert negativt.