Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utvikling av læringsløp for ressurspersoner i helse- og omsorgstjenester: "Lære for å lære videre"

Publisert 15. september 2020 | Oppdatert 15. september 2020

Utvikling av et læringsløp, for både ressurspersonen selv og for lederen, skal bidra til at fagpersonene får ekstra kompetanse i forbedringsarbeid og kompetanseutvikling med enkle verktøy slik at de kan lære for å lære videre. Samtidig får de mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Læringsløpet vil være digitalt og ligge fritt tilgjengelig på Kompetansebroen.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Akershus)
Prosjektleder: Hege Berntzen, e-post adresse: hbz@lorenskog.kommune.no
Tema: Digitalt læringsløp, ressurspersoner, ledelse, prosessveiledning, systematisk oppfølging
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020
Ferdig: 2021

Bakgrunn

Mange kommuner benytter ressurspersoner for å jobbe med opplæring og kvalitetsutvikling. Dette er dyktige fagpersoner som er plukket ut fordi de er gode på sine fagområder. Samtidig har et fåtall av dem kompetanse innenfor pedagogikk, prosessveiledning eller forbedringsmetodikk. Oppfølging fra egen leder varierer mye. Systematisk opplæring og oppfølging av ressurspersoner vil gi fagpersonene ekstra kompetanse i systematisk jobbing med kvalitetsforbedring slik at de når ut i egen avdeling eller virksomhet med egne fagområder, og samtidig har mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring.

Mål

 • Bidra til trygge ressurspersoner som føler mestring i kompetanseutvikling
 • Bidra til at avdelingsledere ser ressurspersonene som gode samarbeidspartnere for å jobbe med systematisk kvalitetsforbedring, slik at de sammen lager felles mål og tiltak
 • Bidra på lang sikt til kvalitetsforbedring for den enkelte innbygger
 • Bidra til mer stabilt personale gjennom systematisk kvalitetsarbeid og oppfølging

Metoder og verktøy

Opplæring og refleksjon med bakgrunn i:

 • Den didaktiske relasjonsmodellen
 • Kvalitetsbegrepet
 • Praktisk forbedringsarbeid (blant annet «Forbedringsspillet»)
 • Enkle elementer fra coaching
 • Train-the-trainer-metodikk
 • Etikk vil være gjennomgående i hele prosjektet
 • Vi vurderer også TeamSTEPPS som del av prosjektet

Resultater

Kompetansetiltaket vil lages som et digitalt læringsløp med en del for ressursperson og en del for leder. Læringsløpet vil ligge fritt tilgjengelig på Kompetansebroen.

Læringsløpet vil evalueres i løpet av høsten 2021, og vil deles i eget og nasjonalt USHT-nettverk.

Samarbeidspartnere

Kompetansebroen og Fylkesmannen i Oslo og Viken