Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utviklingshemming og seksuell helse

Publisert 27. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet har som mål å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid i seksuell helse, for at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv.

Prosjektansvarlig:

Verdal kommune. Koordinator: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag (Verdal)

Prosjektleder: utviklingssenter@verdal.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2015-2018. Avsluttes som prosjekt januar 2018. I drift i Verdal, spredning til andre kommuner.
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Prosjekt finansiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Prosjektet består av nettverksgruppe (ressursperson fra hver avdeling i tjenesten), styringsgruppe (avdelingsledere og virksomhetsleder) og referansegruppe (Fylkesmannen, Nord Universitet, NFU, HNT HF ved psykiatrisk klinikk)

Mål og hensikt

  1. Forebygge og sikre håndtering av seksuelle overgrep.
  2. Kompetanseheving til ansatte som jobber i tjenestene til personer med utviklingshemming for å skape et seksualvennlig miljø.
  3. Kurs i seksualitet for utviklingshemmede, med tre hovedtema: kropp og identitet, venner og kjærester, seksualitet og samliv.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet har utarbeidet opplæring i seksuell helse, målgruppe ansatte i helse- og omsorg. Tilpasset og lagt rutiner for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep inn i kommunens kvalitetssystem. Opplæring og spredning av rutinene inn i hver avdeling. Ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming har gjennomført e-læring "Ingen hemmeligheter".

Kommunen har opprettet nettverksgruppe, bestående av ressurspersoner fra hver avdeling. De har fått kompetanseheving i faget, samt arena for å diskutere utfordringer. Tilpasset PLISSIT-modellen som synliggjør vårt ansvar som helsepersonell på området seksuell helse, plakat hengt opp i avdelingene.

Prosjektgruppen har videre utformet opplæringspakke for kurs i seksualitet til personer med utviklingshemming, Verdals-modellen. Den inneholder opplæringsopplegget, samt utformet rutiner og beskrivelser som informasjon til pårørende, sjekklister for kursholdere, rutiner for situasjoner der kursdeltagerne uttaler veldig personlige ting, evalueringsskjema til deltagerne, og plan for evaluering mv.

Spredning:

En håndbok, som skal gjøre det enklere for andre kommuner å starte jobben med å skape et seksualvennlig miljø ferdigstilles januar 2018. Se NRKs reportasje om kurset her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/DKTL99120417/04-12-2017#t=3m42s

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen, Nord Universitet, HAVO.