Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
Skjermbilde fra Aldring og helses nettside

Psykiske sykdommer i eldre år

ABC Psykiske lidelser i eldre år er en del av Eldreomsorgens ABC, men kan også tas som en fordypning til Demensomsorgens ABC.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold har leverandøravtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold

Ler mer her: https://www.aldringoghelse.no/abc/eldreomsorgens-abc/

Prosjektleder: Henriette Ruud: Henriette.ruud@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018

Foto: Skjermbilde fra https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/eldreomsorg/paabyggning/psykiske-sykdommer-i-eldre-aar/

Bakgrunn

ABC-opplæringen er en virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Dette innebærer at kommunene kan videreføre ABC-opplæringen med mulighet for økonomiske støtte i satsingsperioden fra 2016 og ut året 2020, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Eldre med psykiske lidelser som får tjenester i spesialisthelsetjenesten skrives raskt ut fra sykehus, og det er økende behov for kunnskaper om sykdomsutvikling, forebygging og behandling.

Mål

ABC Psykiske lidelser i eldre år skal bidra til at helsepersonell videreutvikler sin kompetanse. 

Metode / tiltak

Det skal gjennomføres to fagseminar knyttet til hver ABC-perm.

Deltakerne leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år.

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Tips en venn Skriv ut