Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
ThinkstockPhotos-665931986

Reetablering av fag/kompetansenettverk palliasjon

USHT startet i 2017 et samarbeid med Palliativt senter Ahus og kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sørøst for å reetablere et fag/kompetansenettverk innenfor palliasjon i Ahus’ opptaksområde

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Prosjektleder: Kristin Skutle: krisku@lorenskog.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Nettverkets nye struktur er planlagt ferdig september 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Mål

Fagnettverk palliasjon skal ivareta behovet for samhandling rundt fag- og kompetansebygging, erfaringsutveksling og identifisering av områder med behov for kvalitetsforbedring innenfor palliasjon

Nettverket skal være operativt i ny organisering høsten 2018.

Metode / tiltak

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått mandat til å reetablere nettverket. Arbeidsgruppens leveranser:

 • Beskrive organisering, hensikt og oppgaver for palliasjonsnettverket. Organiseringen skal bygge på erfaringer fra ressurssykepleienettverket, USHT’s læringsnettverksmodell og avspeile Palliativt senters organisering ut mot kommunene
 • Beskrive virkemidler, omfang, volum, økonomisk ansvar og ressursbruk for fagnettverk palliasjon
 • Beskrive tiltak for å sikre forankring og forutsigbarhet i nettverksarbeidet
 • Beskrive ansvars- og arbeidsdeling mellom Ahus ved palliativt senter/ ambulant team, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og kommunene
 • Beskrive andre relevante aktørers rolle inn i fagnettverk palliasjon

Samarbeidspartnere

 • Palliativt senter Ahus (arbeidsgruppeleder)
 • Avd for samhandling Ahus
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus
 • Ressurssykepleienettverket kommuner
 • Ressurssykepleienettverket Ahus
 • Representant samhandlingskoordinatorer
 • Regionalt kompetansesenter lindrende behandling Helse Sørøst
Tips en venn Skriv ut