Målgruppe er personell fra hjemmetjeneste, sykehjem, ergo- og fysioterapeuter

7 kommuner i Troms deltar

Dato: 4. og 5. juni 2019 Samme program begge dager
Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes

Program

Påmelding / kontaktperson Lena Røsæg Olsen, LØKTA: lena.rosag.olsen@midt-troms.no 
Kontaktperson USHT May Iren Bendiksen: may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no