Forsiden/Prosjekter/Legemiddelbehandling
To hender og medisiner

Riktig bruk av legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste, herunder samlokaliserte boliger for personer med psykisk utviklingshemming

Målsettingen er riktig bruk av legemidler for å bedre helse, livskvalitet og leveutsikter for pasienter i kommunehelsetjenesten. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo er ansvarlig for aktiviteten. 

Prosjektleder: Julie Wendelbo julie.wendelbo.aanensen@sye.oslo.kommune.no Hans Inge Birkenes Hansinge.birkenes@sye.oslo.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Bakgrunn

Legemiddelfeil er en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader; samtidig kan bivirkninger og feilbruk føre til helseplager for den enkelte pasient og uønskede kostnader for samfunnet.

Mål

Kompetanseheving i tjenestene, optimalisert legemiddelbehandling til brukerne og å sikre tverrfaglig samarbeid mellom fastlege og hjemmetjeneste vedrørende legemidler. 

Tiltak

Vi arbeider med å iverksette legemiddelgjennomgang i hjemmesykepleien og samlokaliserte boliger, og gir tjenestene hjelp til dette. Det dreier seg om tverrfaglige legemiddelgjennomganger, prosessveiledning, kompetansehevende tiltak og å sikre lederforankring.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

LMG i boliger

Materiell og verktøy

Benytter materiell og verktøy fra Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for riktig legemiddelbruk og planlegger digitalisering av legemiddelrelatert undervisning. 

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Tips en venn Skriv ut