Forsiden/Aktiviteter/Fagnettverk og arrangement
832112086

Rus og psykisk helse nettverk

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner som arbeider innen psykisk helse og rus i Vestfold. Nettverket her tre til fire møter i året med erfaringsutveksling og faglige tema.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Egne midler

Prosjektleder: Ellinor Bakke Aasen: Ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Kontinuerlig

Illustrasjonsbilde

Det interkommunale fagnettverket ble opprettet i 2012. Alle kommunene i Vestfold er representert, og 2017 har det vært et en arbeidsgruppe med representanter fra Horten, Tønsberg og USHT som har hatt ansvaret for organiseringen av nettverket. Nettverket er kommunalt, men inviterer spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidsparter når det er saker som er aktuelle for dette.

Nettverkets målsetning er å:

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide
  • Erfaringsutveksling

Metode / tiltak

Fire møter i året med faglig innhold og erfaringsutveksling.

Samarbeidspartnere

Alle kommunene i Vestfold

Tips en venn Skriv ut