Forsiden/Aktiviteter/Samarbeid med helseforetak og utdanningsinstitusjoner
Ung jente og student smiler mot kamera

Empirisk bachelor for sykepleiestudenter

At bacheloroppgavene blir mer relevante og nyttiggjort opp mot praksisfeltet. 

Periode: 2018 - |    Møre og Romsdal Pågående AnnetF
Gruppe mennesker som øver på prosedyretrening

Fag- og prosedyredager for spesialist- og kommunehelsetjenesten / Simuleringsdager for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i 2013. Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det arrangeres 1-2 kompetansedager årlig på tre ulike lokaliteter i Agderfylkene, der trening i praktiske prosedyrer inngår.

Periode: Årlig tilbud|    Vest-Agder Pågående AnnetF
Gjeng med studenter sitter foran en PC

Masterverksted

Masterverksted for masterstudenter som vil studere problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masterstudie. USHT har rolle som tilrettelegger og resurss både med faglige innspill, oppfølging samt nettverksbygging. Ca 5 samlinger i året.

Periode: Startet i 2015 – pågår fortsatt uten sluttdato|    Rogaland Pågående ForskningF
Hender som holder hverandre

Fagråd forskning og innovasjon

USHT deltar i Fagråd forskning og innovasjon som er et virkemiddel for god samhandling mellom kommuner, bydeler og sykehus i Ahus’ opptaksområde.

Akershus Pågående AnnetF
Skjermbilde fra www.kompetansebroen.no

Samarbeid om www.kompetansebroen.no

Kompetansebroen er en internettportal som skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom 21 kommuner og tre bydeler i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Akershus Pågående AnnetF
Bilde fra konferansen

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Periode: Årlig arrangement|    Troms Pågående AnnetF