Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
Samisk tun i Karasjok

Samisk tun

Samisk kulturelt tilpasset sansehage for personer med demens – overføring av kultur og læringsarena.

Om prosjektet

Status: Avsluttet

Periode: 2003-2005

Målet er å bruke samisk tun som en levende møteplass med rot i tradisjon og kultur på tvers av generasjoner, hvor eldre kan overføre samiske tradisjoner i et sosialt fellesskap til barn og unge i lokalsamfunnet.

Finansiering

Karasjok kommune, Norsk Hagelag, Aldring og helse, Sametinget

Samarbeidspartnere

Elever og lærere ved grunnskolen i Karasjok, personell ved pleieavdelingene

Bakgrunn for prosjektet

Behov for meningsfulle aktiviteter , møteplass for generasjoner og eldre som ressurs

Hensikt og mål

Kunne tilby aktiviteter de eldre og personer med demens kan mestre og overføring av kulturelle aktiviteter generasjoner imellom

Tiltak

Årstidsbaserte praktiske aktiviteter

Gjennomføring og resultater

Laget planer med pleieavdelingen og skolen i fht klassetrinn med ansvar for egne tema.

Spredning

Er visningshage, deltar på kurs og konferanser, over nett og ved utvikling av hefte og DVD med oversikt over aktivitetene og illustrasjonsbilder

Tips en venn Skriv ut