Forsiden/Metoder og verktøy/Leve hele livet/Sammenheng i tjenestene