Forsiden/Forskning
701066316

SELFIE

Gode pasientforløp

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder, samarbeidspartner. UiB, prosjektansvarlig. 

Finansieringskilde: UiB

Prosjektleder: Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2017 – 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

EU prosjekt. Universitetet i Bergen er prosjektansvarlig i Norge. USHT Aust-Agder spurt om å bidra med rekruttering av informanter og bidra med intervju.

Mål

Evaluere om læringsnettverk i Gode pasientforløp bidrar til å bedre pasientens helse, trivsel og redusere kostnader.

Metode / tiltak

Spørreundersøkelse av eldre multisyke pasienter som er nylig utskrevet til hjemmet fra sykehus eller korttidsavdeling.

Samarbeidspartnere

UiB og Østre Agder

Tips en venn Skriv ut