Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Bilde av apparatet

Sirkulasjonsprosjektet FlowOx

Utvikling av teknologi som skal forbedre livskvalitet hos pasienter med nedsatt sirkulasjon i bein.

Om prosjektet

Prosjektleder: Kari Annette Os kao@lorenskog.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2012 - 2016

Nedsatt perifer sirkulasjon i beina affiserer ca. 10 % av personer over 70 år, hvorav 30-50 % har symptomer. Vi ønsker å utnytte mulighetene som ligger i ett tett samarbeid mellom  næringslivet (Otivio AS) og offentlig sektor (nettverk av utviklingssentre og Ahus) til å effektivisere og forbedre forebygging og behandling av komplikasjoner knyttet til redusert blodsirkulasjon i beina. Gjennom et forprosjekt fikk gruppen dokumentert at Otivio sin teknologi øker blodstrøm og oksygeninnhold i huden til pasienter med nedsatt perifer sirkulasjon. Diabetikere, eldre og røykere er overrepresenterte grupper i befolkningen som sliter med smerter og kroniske sår. Dette krever mye stell fra kvalifisert personell samt økt bruk av smertestillende midler. Kroniske sår reduserer livskvaliteten hos eldre, de legger beslag på mye tid og i sykehjemmene og resulterer ofte i amputasjon og økt dødelighet hos pasientene. I hele denne perioden anvendes ofte høye doser smertestillende midler som reduserer pasientens våkenhet med dertil økt risiko for fall. Vi forventer at teknologien som skal anvendes her vil styrke både fysisk og mental helse og dermed livskvalitet. Prosjektet vil være tverrfaglig da de vil innebefatte, klinisk sårheling, geriatri, sykepleie, og industriell utvikling av utstyr der brukerstyrt design står sentralt. Prosjektet vil styrke samhandlingen utviklingssentrene og tunge fagmiljø innen geriatri og sårheling ved Akershus Universitetssykehus. Prosjektet vil bidra til å øke sykehjemmenes evne til å avlaste sykehusene ved lokalt å kunne tilby bedre forebyggende og legende behandling av komplikasjoner som skyldes nedsatt sirkulasjon i beina hos den aldrende befolkning.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er brukerstyrt utvikling og utprøving av teknologi som skal forbedre livskvalitet hos pasienter med nedsatt sirkulasjon i bein og samfunnets kostnader knyttet til dette.

Delmål:

  • Designe utstyr som skal øke sirkulasjonen i bena hos pasienter med nedsatt sirkulasjon
  • Dokumentere utstyrets evne til å øke blodstrøm hos denne pasientgruppen 
  • Studere og dokumentere utstyrets evne til å forbedre sårtilheling og redusere smertetilstander 
  • Dokumentere og registrerer endringer livskvalitet hos pasienter som behandles med denne typen utstyr
  • Dokumentere endringer i kostnader knyttet til teknologien  

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet består av 3 hovedfaser:

  1. Utvikling av utstyr
  2. Lab testing av utstyr
  3. Klinisk utprøving av utstyr på sykehjem

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog sykehjem, utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Otivio AS og Ahus.

Utviklingssenter for sykehjem i region Øst (Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold) er samarbeidspartnere i den kliniske utprøvingen som skal foregå på sykehjem.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond, og ved egne midler fra de tre samarbeidspartene.

Tips en venn Skriv ut