Slideshow - GAMMEL

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Det er fortsatt tabu å prate om familiemedlem som kan ha begynnende demens. Les mer om kurs for pårørende

Publisert 03. oktober 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

- Det er fortsatt tabu hos folk å prate om familiemedlem som kan ha begynnende demens. Det finns et stort mørketall, forteller Inger Lise Markussen. - Vi er hjelpere for de pårørende og den ”syke”, sier Inger Reidun Fosse. De har ansvar for kurs for pårørende til personer med demens i Songdalen og Søgne.

Gir kurset god attest

Ole Borø sitter på trappa og holder en liten kattOle Borø, 47 år (bildet) som bor på Lastad, fulgte Pårørende kurs for demente i fjor høst/vinter 2010.

Hans far på 76 år er dement. Familien merket at tilstanden hans utviklet seg raskere etter at kona døde for fire år siden. Moren og faren hadde flyttet fra Lastad og inn i ny leilighet på Tangvall. Et par måneder etter døde moren nokså brått. Faren bodde alene en stund, men ettersom sykdommen utviklet seg fikk han plass på sykehjemmet. Av og til kunne han gå over mot leiligheten, han visste ikke riktig hvor han bodde. Heldigvis kjenner han igjen Ole og de tre brødrene, men barnebarna er det verre med.

 

 

- Jeg tror nok det kunne vært nyttigere med kurset tidligere, mener Ole, men han roser kurset veldig.

– Det ble gitt gode kunnskap i kommunikasjon, sier han, og andre nyttige kunnskap angående lovverket. De medisinske spesialistene fortalte om utviklingen av demens, medisinering og framgang i forskning av sykdommen. Dette mente han var veldig bra.

- Det var også positivt å treffe andre i samme situasjon, og dele erfaringer, forteller Ole Borø, som til daglig er lærer ved Mandal videregående skole, - foredragsholderne hadde tatt hensyn til fordeling i gruppene etter forelesningene. Jeg kan bare anbefale kurset på det varmeste, avslutter han.

"På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer fram skal forbli mellom deltakerne."

Tøft når demens rammer

Å se at en av de nærmeste blir mentalt forandret og hjelpetrengende, er i seg selv ofte tøft. I tillegg stiller mange pårørende i denne situasjonen opp langt mer enn det som er sunt for dem. Ofte kjenner ikke andre mennesker til hvor krevende en slik oppgave kan være. Belastningen blir kanskje aller størst for de pårørende som prøver å skjule at en av deres nærmeste er i ferd med å bli aldersdement. Antallet demente i Norge vil stige betraktelig etter hvert som befolkningen blir eldre. Det anslås at dobbelt så mange nordmenn vil ha demens i år 2050. Ved demens, søk støtte og veiledning som kan bidra til en lettere hverdag.

Som demenskoordinator i Søgne har Inger Reidun oversikt over tilbudene til personer med demens i Søgne. Inger Lise som jobber 60 % på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Songdalen har samme oversikt i Songdalen. Begge har tett samarbeid med hjemmetjenesten og veileder og underviser helsepersonell. Inger Reidun har videreutdanning i lindrende omsorg og demens.

Ikke vent, demens går ikke over

- Noen av de pårørende hadde ikke hatt kontakt med helsevesenet i det hele tatt, forteller de. Begge gir råd om å ikke vente for lenge før man tar kontakt med hjelpeapparatet. – Demens går ikke over, sier de. – Kommunen kan kontaktes og vil videreformidle til rette instans. Be om en informasjonssamtale.

De to koordinatorene er i tillegg til høstseminaret i gang med et avgrenset forskningsprosjekt, et støtteprogram for familier og demente. Studiet vil gå over 24 måneder. Det skal inkludere 320 personer med demens og deres pårørende fra 17 kommuner i Norge. Støtteprogrammet er i regi av Nasjonalt kompetansesenter, Aldring og Helse. Målet med studiet er å sammenligne nytteverdien av et strukturert støtteprogram med tilbud om hjelp etter behov for hjemmeboende personer med demens, og deres pårørende i forhold til bedre mestring og økt livskvalitet. Frist for påmelding 4.september, se annonse i FritidsNytt.

Kurs for pårørende

Det første kurset i fjor høst for pårørende og familiemedlemmer ble evaluert, og viste stort behov for å fortsette. De pårørende møtte fagpersoner med kompetanse på området, og å møte andre i samme situasjon var til stor hjelp. På kurset i fjor høst deltok 35 personer.

– Vi måtte dessverre si nei til noen påmeldte grunnet kapasitetmangel, sier Inger Reidun Fosse. – Vi delte kurset opp i først undervisning, deretter samtalegrupper. Gruppene ble delt opp i 6-8 deltakere pluss veileder.

Gode tilbakemeldinger

Mange spørsmål reiser seg. Hvordan familiene kan ordne seg med den dementes økonomi, hvem kan bekrefte diagnosen demens, hvordan kommunisere med personen. I høstens kurs blir det seks samlinger, og forelesere er dr.Hans Kristian Henriksen ved alderspsykiatrisk avd., SSH, rådgiver Fredrik Dahl fra Fylkesmannen i Vest-Agder, universitetslektor Arild Nilsen, og spesialsykepleier Wenche Kvarstein. Spesialergoterapeut Inger Lise Markussen og demenskoordinator Inger Reidun Fosse er også forelesere. Kurset holdes tre ganger på Søgne omsorgssenter og de restende tre på Songdalstunet.

Kari M.Bakke

Artikkelen har vært publisert i Søgne Fritidsnytt