Forsiden/Forskning
506758994

Sosial robot i sykehjem

Utforske effekten av en sosial robot og hvordan den kan nyttiggjøres i et sykehjem.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal

Finansieringskilde: Egenfinansiering og VRI midler, det søkes nå RFF midler.

Prosjektleder: Brit Steinnes Krøvel: Brit.krovel@alesund.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018- avhengig av forskningsmidler

Foto: Illustrasjonsbilde

Per i dag finnes det ikke forskning om sosial robot i sykehjem i Norge. Internasjonal forskning har vist at det kan ha nytteverdi. Det ønskes derfor å teste ut sosial robot i en norsk kontekst for å se hvordan de kan nyttiggjøres, og hvilken effekt de kan ha. 

Mål

Målet er å utforske og finne ut hvordan en sosial robot kan nyttiggjøres i sykehjem. 

Tiltak og gjennomføring

Finne pasienters preferanser og ønsker gjennom observasjon. Intervjue både pasienter, pårørende og ansatte. 

På hvilken måte bidrar prosjektet til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet beskriver tidligere internasjonal forskning på området.
Prosjektet involverer både brukere og ansatte for å ivareta brukerperspektivet. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og andre utviklingssentre?

En vil etter hvert også prøve ut den sosiale roboten, Pepper, i Ålesund kommune. Prosjektet blir presentert på ulike fagarrangement og konferanser og har også ved flere anledninger vært omtalt i tidsskrifter og i fjernsynssendinger.

Samarbeidspartnere

USHT, NTNU, avdeling helse og avdeling for realfag og IT, SOF Midt, Haram kommune, Ålesund kommune og NAKU.

Tips en venn Skriv ut