Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
abcopplæring

Spreiing av ABC-opplæring i Sogn og Fjordane

USHT Sogn og Fjordane har sidan 2009, i regi av Nasjonal Kompetanseteneste for Aldring og helse, drive ABC-opplæring i dei 26 kommunane i fylket. Det er inngått underleverandør-avtale i høve Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC og ABC Musikkbasert miljøbehandling. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Sogn og Fjordane: Ansvarleg

Finansieringskilde: Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Prosjektleder: Anita Hustveit Zadig: ahz@forde.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2009 -

Foto: Skjermbilde abc.aldringoghelse.no

Bakgrunn

USHT si målgruppe er leiarar og andre tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. For å oppfylle samfunnsoppdraget skal vi m.a. bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis og legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunane i fylket.

Arbeidet med ABC-modellen styrker kompetansen i tenestene, særleg hos ufaglærte, og gjev oss samstundes svært god kjenneskap til kommunane med sine styrker og utfordringar.  

Mål

ABC-modellen bidreg til kompetanseheving av tilsette innan helse- og omsorgstenesta i kommunane.

Metode / tiltak

I Sogn og Fjordane har alle kommunar ein ABC-kontakt som ein gong pr. år møtes til regionale samlingar. Dette er utgangspunkt for planlegging av oppstart av dei ulike undervisningspermane. Kommunane har også høve til å starte opp enkeltvis etter nærare avtale.  

Samarbeidspartnere

  • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
  • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Tips en venn Skriv ut