Forsiden/Prosjekter/Etikk, jus og dokumentasjon
To ansatte dokumenterer ved pc

Stille rapport

Innføring av stille rapport istedenfor muntlige rapporter.

Om prosjektet

Status: Avsluttet

Periode: 2008-2009

Personalet fikk en grundig opplæring i dokumentasjon og dokumentasjonssystem. Kvaliteten på informasjon og dokumentasjon ble bedre, og personalet fikk bedre tid til å være til stede for pasientene.

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem, Lørenskog sykehjem

Bakgrunn for prosjektet

Personalet så at pasienter ble urolige i de periodene personalet ga muntlige rapporter. Denne tiden var preget av uro i personalgruppa, og lite stabilt personale som oppholdt seg hos pasientene. Samtidig så avdelingen et stort behov for opplæring innen dokumentasjon; både generelt og i selve dokumentasjonssystemet.

Hensikt og mål

 • God og strukturert overføring av informasjon om pasientene til personalet
 • Redusere tidsbruken på rapportering i vaktskifter
 • Sikre god kompetanse hos personalet om dokumentasjon
 • Etablere fagdiskusjon som felles forum
 • Sikre at pasientene har personale i nærheten også i vaktskiftene for å forebygge uro.

Tiltak

 • Måle tidsbruk til rapport før/etter endring
 • Lage nye vaktskift-rutiner
 • Kartlegge status for dokumentasjon før/etter opplæring av profil/IPLOS
 • Opplæring profil/IPLOS
 • Skjermet skriving/lesing av dokumentasjon
 • Fagmøter ukentlig som felles arena.

Gjennomføring og resultater

Alle ansatte fikk et i gjennomsnitt to timers kurs med egen ressursperson. Avdelingen sluttet med muntlige rapporter, og har siden benyttet stille rapport, som innebærer at personalet leser hverandres dokumentasjon direkte fra pc. Samtidig er leder tydelig på personalets ansvar for å innhente nok informasjon for å kunne gjøre en kvalitativ god jobb. På den måten blir det mer effektive rapporter. Under rapportene er i dag det resterende personalet ute blant beboerne, i stedet for i aktivitet med rapportering. For å ha arenaer for diskusjon og å lære av hverandre, har avdelingen faglige diskusjoner ukentlig. For å kunne evaluere prosjektet i etterkant, ble det i startfasen av prosjektet utført en kartlegging, hvor man så på hvor mange punkter som var utfylt i pleieplanene. Det ble dermed kartlagt kvantiteten i dokumentasjon, ikke kvaliteten direkte. Det var også en lik kartlegging midtveis i prosjektet. Det var også planlagt en liknende kartlegging, som ikke ble foretatt etter planen, da det på samme tid ble gjort radikale endringer i dokumentasjonssystemet vårt, slik at sammenlikningsgrunnlaget vårt forsvant. Det er gjennomgående bedre dokumentert på de punktene som er viktig for oss enn det ble tidligere, og informasjonen personalet imellom gjør tjenestetilbudet vårt faglig godt med stor vekt på aktiv omsorg – med både fellestiltak og individuell tilnærming. Vi nevner samtidig at avdelingen deltok i kvalitetskommuneprosjektet samtidig, med prosjektet ”Dokumentasjon”.
Tips en venn Skriv ut