Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Tavle og bokhylle

System for læring og fagutvikling i Førde kommune

Oppretta eit system for fagutvikling og kompetanseheving.

Om prosjektet

Prosjektleder: Berit Ullebust

Status: Pågående

Periode: 2015 - 2017

Bakgrunn

Førde kommune og USHT ynskte i samarbeid å auke fagleg fokus og kompetanseheving ved sjukeheim og heimetenesta. Dette på bakgrunn av økte krav til pleie- og omsorgstenestene, og ein meir effektfull og trygg praksisutøving. 

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er å bidra til økt fagleg kvalitet i tenesta, og fokus på kunnskapsbasert praksis og pasienttryggleik.

Tiltak og gjennomføring

USHT har saman med einingsleiarar avklart satsingsområder og sett opp felles program for internundervising. Ressurspersonar på dei ulike områda vert utfordra til å undervise kollega på tvers av einingane. Satsingsområda er ernæring, lindrande behandling, fallførebygging og etisk refleksjon i grupper.

USHT har ein rådgjevande funksjon med faste møter for ressurspersonar og fagleiarar i einingane, men er også aktivt inne med undervisning i dei ulike tematikkane.

Resultat

  • Det er etablert system for kompetanseheving ved sjukeheim og heimeteneste
  • Økt fagleg fokus i pleie- og omsorgstenestene
  • Skapt økt refleksjon over praksisutøving

Samarbeidspartnere

Førde kommune, USHT, Kompetansesenteret i lindrande behandling, Helseregion Vest og Helse Førde

Tips en venn Skriv ut