Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Illustrasjonsfoto: Telefon nærbilde

Teknologistøtte i sykehjem

Helhetlige teknologiløsninger som gir trygghet og sikkerhet for beboere og ansatte i morgendagens sykehjem

Om prosjektet

Prosjektleder: Ingrid Svagård (ingrid.svagard@sintef.no)

Status: Avsluttet

Periode: 2013-2014

Regionale Forskningsfond Hovedstaden har innvilget støtte til prosjektet ”Teknologistøtte i sykehjem”, som har prosjektperiode mars 2013 og ut 2014.

Sluttrapport: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2375188

Hensikt og mål

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til forbedring av den kommunale helse- og omsorgssektoren gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres hjelpepersonell. Prosjektet tar utgangspunkt i resultatene fra et Innomed forprosjekt i Skien kommune: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging 2012. (Last ned rapporten hos SINTEF).

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Lørenskog sykehjem - Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Bærum kommune, Oslo kommune, Skien kommune, SINTEF og leverandørbedrifter, og vil understøtte planer i kommunene om henholdsvis nybygg og rehabilitering av eksisterende sykehjem.

Prosjektet skal bidra til innovasjon gjennom tett samarbeid med leverandørindustri på dedikerte test- og utviklingsarenaer, som skal etableres på eller i tilknytning til sykehjem i kommunene. Teknologi som etterspørres er løsninger som kan gi bedre trygghet, sikkerhet, frihet og selvstendighet for beboerne samt en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte. Prosjektet skal også utvikle metodikk for en funksjonsorientert kravspesifikasjon som skal bedre kvaliteten på teknologileveranser fra leverandørene. Kunnskap om samspill mellom teknologi, organisasjon og tjeneste samt etiske retningslinjer skal utvikles gjennom brukerpiloter på arenaene. En forskningsmessig og praksisnær tilnærming vil sikre strukturert kunnskapsfangst og resultatspredning til praksisfeltet.

Utprøving av teknologi vil stå sentralt i prosjektet. Prosjektet er i prosess med å etablere samarbeid med fire leverandørbedrifter, i synergi med pågående anbudsprosesser i kommunene. Deltakelse i prosjektet skal gi bedriftene mulighet til å prøve ut egen teknologi og nye konseptløsninger på dedikerte test-arenaer i kommunene, og etablere kunnskap om brukerbehov, samspill mellom teknologi og tjeneste og mulighetene for innovasjon.


Kontaktinformasjon:

Ingrid Svagård, SINTEF IKT (prosjektleder),
ingrid.svagard@sintef.no, 924 81 971

Arnfinn Gisleberg, Lørenskog sykehjem (prosjektansvarlig),
agi@lorenskog.kommune.no, 907 94 091

Last ned informasjonsark om prosjektet (pdf)

Tips en venn Skriv ut