Den norske befolkningen blir eldre, og i løpet av de nærmeste ti årene slår den mye omtalte eldrebølgen inn over oss. Politiske føringer tilsier at eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, også med nedsatt funksjonsevne og når hjelpebehovene øker. Den demografiske utviklingen vil skape nye utfordringer for eldreomsorgen i kommunene. På denne nasjonale konferansen spør vi derfor: Hvordan kan utfordringene møtes på en god måte?

Konferansen tematiserer bruk av hjemmetjenester og hvordan hjemmetjenester til eldre fungerer og skal fungere i dag og i fremtiden. Vi fokuserer på styrking av kompetanse i yrkesgruppene som yter hjelp og omsorg til hjemmeboende eldre – og veien fra kunnskap til praksis.

Målgrupper: Konferansen er tverrfaglig og nasjonal. Målgruppen er alle i kommune- og spesialisthelsetjenesten med ansvar for å levere tjenester til eldre hjemmeboende personer. Konferansen vil også være nyttig for interesseorganisasjoner.

Program, praktisk informasjon og påmelding finner du her.