Sideoversikt

Startside Aktiviteter ABC-opplæring Bruker- og pårørendemedvirkning Fagnettverk og arrangement Innovasjon og tjenesteutvikling Kompetanseutvikling Kunnskapsbasert praksis Læringsnettverk Samarbeid med helseforetak og utdanningsinstitusjoner Leve hele livet-reformen Prosjekter Aktiv omsorg Aktivitet Brukermedvirkning Rehabilitering Trivsels- og kulturtiltak Behandling Miljøbehandling Diagnoserelatert behandling Intravenøs behandling Sårbehandling Demens Omgivelsenes betydning Yngre personer med demens Trygghet og sikkerhet Dagtilbud til personer med demens Demensteam Erindring Pårørende Sansehage Teknologi og helseøkonomi Utfordrende atferd Miljøbehandling for personer med demens Elever, lærlinger, studenter Modeller for praksis Rekruttering Ernæring og tannhelse Ernæring hjemmeboende Ernæring sykehjem Kartlegging av ernæringsstatus Tannhelse Kompetanse i ernæring Etikk, jus og dokumentasjon Refleksjon Klinisk etikk-komité Pasientrettighetsloven kap.4A Kompetanse i etikk Individuell plan Elektronisk dokumentasjon Kompetanseutvikling Opplæring og HMS Kompetanseplan Kunnskapsbasert praksis Opplæring nyansatte og vikarer Modeller for læring og hospitering Forflytning E-læring Forebygging Hjemmebesøk Forebygging av fall og skader Legemiddelbehandling Legemiddelgjennomgang Riktig legemiddelbruk Lindrende behandling Terminal pleie Smerter Helhetlig omsorg Kompetanseheving innen palliasjon Organisering, utvikling og teknologi Arbeidsplaner Bemanning PDA håndterminaler Samhandling Organisasjonsutvikling Velferdsteknologi Vedtak Psykisk helse og rusavhengighet Oppsøkende team Dagtilbud Oppfølging Helsetjenester og psykisk helsearbeid Psykisk utviklingshemming Tillitskapende tiltak Miljøtiltak Diagnoser Aldring Pårørende og frivillige Pårørende Frivillige Andre diagnoser Diabetes Kreft CFS/ME - kronisk utmattelsessyndrom Inkontinens Kols og andre lungesykdommer Arkiv prosjekter 2009-2016 Forskning Koronavirus Metoder og verktøy Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten Utviklingssentre Agder (Vest) Songdalstunet bo- og aktivitetssenter, Songdalen Lokale prosjekter Prosjekter Vest Agder Aktiviteter Vest-Agder Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Agder (Øst) Prosjekter Aust Agder Aktiviteter Aust-Agder Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Helse Fonna Prosjekter Helse Fonna Lokale prosjekter Bjørgene omsorgs-og utviklingssenter, Haugesund Lokale prosjekter Stokka sykehjem, Stavanger Lokale prosjekter Aktiviteter Helse Fonna Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Innlandet (Hedmark) Moen, Ottestad og Stange sykehjem i Elverum og Stange Lokale prosjekter Prosjekter Hedmark Aktiviteter Hedmark Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Innlandet (Oppland) Prosjekter Oppland Hjemmetjenestene i Vågå, Skjåk og Lom Lokale prosjekter Aktiviteter Oppland Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Møre og Romsdal Rokilde sykehjem, Kristiansund Lokale prosjekter Prosjekter Møre og Romsdal Aktiviteter Møre og Romsdal Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Nordland Sykehjemmene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Lokale prosjekter Prosjekter Nordland Lokale prosjekter Aktiviteter Nordland Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Oslo Prosjekter Oslo Aktiviteter Oslo Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Rogaland Bjørgene omsorgs-og utviklingssenter, Haugesund Lokale prosjekter Stokka sykehjem, Stavanger Lokale prosjekter Prosjekter Rogaland Aktiviteter Rogaland Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Troms og Finnmark (Finnmark) Prosjekter Sør-Varanger Sykehjemssamarbeid i Alta Lokale prosjekter Aktiviteter Sør-Varanger Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Troms og Finnmark (samisk) Prosjekter Karasjok Aktiviteter Karasjok Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Troms og Finnmark (Troms) Prosjekter Troms Hjemmetjenesten i Tromsø Lokale prosjekter Aktiviteter Troms Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Trøndelag (Nord) Prosjekter Verdal Lokale prosjekter Hjemmetjenesten i Stjørdal Lokale prosjekter Aktiviteter Verdal Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Trøndelag (Sør) Søbstad Helsehus, Trondheim Lokale prosjekter Prosjekter Åfjord Aktiviteter Åfjord Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Vestfold og Telemark (Telemark) St.Hansåsen sykehjem, Porsgrunn Lokale prosjekter Prosjekter Telemark Aktiviteter Telemark Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Vestfold og Telemark (Vestfold) Prosjekter Vestfold Aktiviteter Vestfold Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Vestland (Hordaland) Prosjekter Hordaland Aktiviteter Hordaland Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Vestland (Sogn og Fjordane) Prosjekter Sogn og Fjordane Lokale prosjekter Aktiviteter Sogn og Fjordane Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Viken (Akershus) Hjemmetjenesten i Bærum Lokale prosjekter Prosjekter Akershus Aktiviteter Akershus Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Viken (Buskerud) Ål bu-og behandlingssenter, Ål Lokale prosjekter Prosjekter Buskerud Aktiviteter Buskerud Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Viken (Østfold) Glemmen sykehjem, Fredrikstad Lokale prosjekter Prosjekter Østfold Aktiviteter Østfold Kalender Arkiv Aktiviteter Prosjekter Forskning Arkiv Råd til deg som skal starte et prosjekt Om oss Aktuelle saker Arkiv aktuelle saker Om oss Kontaktpersoner Grafisk profil og maler Styringsdokumenter Historie USHT-forum Om oss - styringsdokumenter Vårsamling 2019 Leve hele livet Leve hele livet Workplace Workplace - hva og hvorfor? Underside 4 Slideshow - GAMMEL Draft Ikke publisert Eldre inspirasjonshistorier Gode pasientforløp – Oslomodellen Artikler for nyhetsbrev Gammel kopi Om oss og aktuelle saker