Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Åfjord)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag (Åfjord)

Fag og utviklingssråd[1].JPG

Fra v. Sissel R. Braseth, Barbro Ugedal, Guri Flenstad, Laila Refsnes, Wenche Malmedal, Gunn Steinsheim og Gunnveig Å. Ugedal

Besøksadresse:

Åfjord helsesenter
Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord

Telefon: 990 24 034
Facebook: Besøk vår Facebook-side!
Hjemmeside: USHT Sør-Trøndelag
Nyhetsbrev: Abonner på vårt nyhetsbrev her

Kontaktperson:

May-Britt Næss Strand 
May-Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no, 990 24 034


Utviklingssenteret i Åfjord kommune i Trøndelag har fra 2009 opparbeidet et bredt faglig perspektiv som hele tiden har inkludert og jobbet tett med både legetjenesten, sykehjem, dagaktivitetstilbud, hjemmebasert omsorg, tjenester til personer med utviklingshemming og tjenester til personer med demens. Videre er det arbeidet med implementering og spredning i kommunene i fylket.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Åfjord ønsker fortsatt å skape engasjement i tjenestene og kommunene i fylket. Et engasjement som bygger på vår visjon: «Utvikling gjennom kunnskap, glød og glede»

USHT Trøndelag Åfjord skal bidra til å sikre kvaliteten i sykehjem og hjemmetjenesten gjennom fag –og tjenesteutvikling, spredning, implementering av ny kunnskap og løsninger ut fra nasjonale, regionale og lokale føringer i Fylket. USHT skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål for ordningen.

Satsningsområder:

Informasjon om ansatte:

May Britt Nass Strand USHT Afjord.jpg

May-Britt Næss Strand – Fagleder – Paramedic

E-post: May-Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no.
Telefon: 990 24 034

Kan kontaktes om: Generelle henvendelser. ABC-opplæring. Pasientsikkerhetsprogrammet. Demens. Prosessledelse.

 

 

Gunn Stensheim USHT Afjord.jpgGunn Steinsheim – Utviklingsmedarbeider – Sykepleier med master
E-post: gunn.steinsheim@afjord.kommune.no. Telefon: 924 46 405
Kan kontaktes om: Forskning.

 

 

 

Nettverk og fagarrangementer 2019

Pasientsikkerhetsprogrammet

Oppstart av læringsnettverk i tidlig oppdagelse av forverret tilstand

  • 24. januar 2019: Første samling
  • 11. april 2019: Andre samling
  • 27. august: Tredje samling
  • 28. Oktober: Fjerde samling (v/behov)

ABC Fagdager:

  • 6. mars 2019: Fagseminar ABC Musikkbasert miljøbehandling, Trondheim
  • 7. mars 2019: Oppstartsseminar Mitt livs ABC, Trondheim
  • 2. april 2019: Oppstartsseminar Demensomsorgens ABC/Eldreomsorgens ABC, Trondheim
  • 3. april 2019: Oppstartsseminar Geriatri, Statens hus, Trondheim
  • 9. april 2019: Oppstartsseminar Demensomsorgens ABC/Eldreomsorgens ABC, Ørland kultursenter, Brekstad
  • 10. april 2019: Oppstartsseminar Geriatri, Ørland kultursenter, Brekstad

Tilsvarende fagseminar 2 for de ulike permene til høsten, datoer ikke fastsatt.

Samarbeidspartnere:

 

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, frivillige- og brukerorganisasjoner, bedrifter, kompetansesenter og andre virksomheter.