Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Utviklingssenter med ny videreutdanning i tjenestedesign

USH Møre og Romsdal tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Molde videreutdanning i innovasjon og tjenestedesign fra høsten 2015.

Målgruppen for studiet er ledere og ansatte i offentlig sektor som jobber med endringsarbeid. Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og har fokus på ulike temaer som inngår i ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; bla brukerinvolvering, ulike verktøy og ledelse av endringsprosesser.

Du kan lese mer om utdannelsen på Høgskolens sider og på bloggen til utviklingssenteret.