Utviklingssentre

Kalender

Fag- og inspirasjonskonferanse 2019

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken, inviterer til Fag- og inspirasjonskonferanse tirsdag 29. oktober 2019.

4 dagers kurslederkurs i «Takk, bare bra…»

Kurslederopplæringen vil gi deg kompetanse/sertifisering til selv å holde kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre. Kurset «Takk, bare bra …» (Tbb) er utviklet på grunnlag av kunnskap og erfaring fra «Kurs i depresjons-mestring» (KiD) og er spesifikt rettet mot personer over 60 år.

ABC Musikkbasert miljøbehandling

Målet med opplæringsprogrammet er å gi ansatte i helse- og omsorgstjenestene kompetanse slik at musikk, sang og bevegelse kan integreres systematisk og helhetlig i behandlingstilbudet.

"Takk bare bra": kurslederopplæring våren 2019

«Takk bare bra...» er et firedagers kurslederkurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre, basert på kognitiv teori og metoder.

Demensomsorgens ABC fagseminar 3: For ansatte i bydeler

En bedriftsinternopplæring om demens og behandling og omsorg for personer med demens.

Demensomsorgens ABC, fagseminar 3: For ansatte på langtidshjem

En bedriftsinternopplæring om demens og behandling og omsorg for personer med demens.

Demensomsorgens ABC Fagseminar 2

En bedriftsinternopplæring om demens, behandling og omsorg for personer med demens.

Demensomsorgens ABC Fagseminar 4

En bedriftsinternopplæring om demens, behandling og omsorg for personer med demens.

Demensomsorgens ABC fagseminar 1/oppstartseminar

En bedriftsinternopplæring om demens, behandling og omsorg for personer med demens.

ABC fagdag: Helse- og omsorgstjenester til samisk eldre

På fagdagen får du en innføring i samisk kulturforståelse, verdier, holdninger og tenkemåter. Det er viktig i personsentrert omsorg at vi har denne kulturforståelsen i møtet med eldre og personer med demens med samisk bakgrunn. Fagdagen er et supplement til ABC-heftet «Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre».

1