Utviklingssentre

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

4 dagers kurslederkurs i «Takk, bare bra…»

Publisert 05. september 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Kurslederopplæringen vil gi deg kompetanse/sertifisering til selv å holde kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre. Kurset «Takk, bare bra …» (Tbb) er utviklet på grunnlag av kunnskap og erfaring fra «Kurs i depresjons-mestring» (KiD) og er spesifikt rettet mot personer over 60 år.

Depresjon hos eldre blir ikke så lett fanget opp i systemet. Dels fordi depresjon ofte maskeres av den eldre selv som fysiske plager og dels fordi depresjon kan forveksles med en demenstilstand og dermed ikke bli behandlet. For mange eldre er det å snakke om psykiske plager forbundet med skam, det oppleves som tabubelagt og blir derfor vanskelig å snakke om.

Det er et stort behov for kunnskap om depresjon/angst hos eldre. På dette kurset vil du lære om psykoedukative- og kognitive metoder, samt elementer av mindfulness.

Tbb er evaluert av 1.amanuensis professor Ph. d. Hege Bøen. Resultatene fra kvalitative analyser tyder på at kursene har en signifikant og god effekt på depresjon, emosjonelt stress, livskvalitet og sosial støtte. Det generelle inntrykket fra kvalitative analyser viser at eldre er meget godt fornøyd med kurset og at det har vært nyttig, relevant og til hjelp for dem.

Målgruppe for kurslederopplæringen:

Helsepersonell med minimum treårig helse/sosial faglig høyskoleutdannelse. Deltakere med godkjent KiD kurs, kan delta de to første dagene.

Datoer: 14.10, 15.10, 16.10, 17.10 2019 

Sted: Trondheimsveien 235, bygg 8, Aker helsearena/ sykehusområde i Oslo

Tid:  Kl. 9.00 -17.00

Kursavgift: kr 3500,- inkl.kursmateriell                     

Ansatte i Oslo kommune får dekket kursavgiften for kurset, og betaler kun kr 400,- for kursmateriell.

Klikk her for påmelding

Bindende påmelding.

For å bli sertifisert kursleder for Tbb forutsettes det at deltagerne etter endt kurs gjennomfører en egen gruppe i løpet av 2020. Det blir tilbud om veiledning fra arrangør.

Kurset er utviklet av professor i psykiatri, dr. med. Odd Steffen Dalgard og psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra.

For mer informasjon om kurset kontakt kursansvarlig:

Synøve Minde
Spesialsykepleier i psykisk helse/fagkonsulent
Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo
Mobil: 90068038
synove.minde@sye.oslo.kommune.no

Annika Borg Diesen
Spesialsykepleier i psykisk helse/ spesialkonsulent
Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo
Sykehjemsetaten, Oslo kommune
annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no
Mobil: 913 14 327