Utviklingssentre

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

ABC fagdag: Helse- og omsorgstjenester til samisk eldre

Publisert 13. desember 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

På fagdagen får du en innføring i samisk kulturforståelse, verdier, holdninger og tenkemåter. Det er viktig i personsentrert omsorg at vi har denne kulturforståelsen i møtet med eldre og personer med demens med samisk bakgrunn. Fagdagen er et supplement til ABC-heftet «Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre».

Målgruppe
Ansatte på seniorsenter og i lavterskel tilbud, dagsenter, hjemmetjenesten, helsehus og langtidshjem i Oslo. Ansatte utenbys kan også delta, med forbehold om plass.

Program
Kl. 11:30: Lunsj
Kl. 12:00: Velkommen v/Mai Britt Myhre, Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo
Kl. 12:05: Samisk kulturforståelse v/Kristine G. Grønmo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkingen i Finnmark
Kl. 13:00: Pause
Kl. 13:15: Samisk kulturforståelse fort.
Kl. 14:15: Helsetreff for samiske eldre v/Inger Persson, Samisk Hus Oslo

Pris og påmelding
Pris: Gratis for ansatte i Oslo.
For ansatte og andre interesserte utenbys fra er prisen 200 kr per person.

Påmelding: 
Meld deg på fagdagen her

Kontakt
Kursleder Mai Britt Myhre
Senter for fagutvikling og forskning

Ved spørsmål, send e-post til:
maibritt.myhre@sye.oslo.kommune.no
eller ta kontakt på telefon 908 04 835