Utviklingssentre

Kalender

Eldreomsorgens ABC- Geriatri 1. fagseminar

USHT Troms arrangerer oppstartsseminar for Eldreomsorgens ABC- Geriatri. Program

Legemiddelkonferanse

En konferanse som arrangeres årlig av Legemiddelnettverket i Tromsø kommune hvor USHT Troms er en samarbeidspart.

Nettverkssamling for demenskontakter i Troms

Nettverkssamlingen har som mål å styrke demenskontaktene sitt arbeid i forhold til personer med demens.

Demensdagene i Tromsø

Demensdagene i Tromsø har siden 2011 vært et årlig arrangement i forbindelse med den internasjonale Alzheimer dagen 21. september.

Mitt livs ABC 3. fagseminar 08:30 – 15:00

USHT Troms startet Mitt livs ABC i Tromsø 4. og 5. september 2018. Vi tilbyr nå et 3. og avsluttende fagseminar.

Rehabiliterings- kompetanse i Troms 3.fagseminar

Det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» kombineres med metoder for å prøve ut teori i praksis samt tre fagseminar.

Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre

Erfaringssamling i læringsnettverket Samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang i Nord-Troms.

Rehabiliterings- kompetanse i Troms 2.fagseminar

Det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» kombineres med metoder for å prøve ut teori i praksis samt tre fagseminar for utdyping av tema.

«Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms» 3.fagseminar del1

Et læringsnettverk vedrørende samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomgang. 

Vårkonferansen 2019

Hovedforedrag er av Kristi Stedje musikkterapeut og faglig leder Folkeakademiet. Foredrag fremhever sangens betydning for livskvalitet for beboere, pårørende og ansatte i eldreomsorgen. I tillegg vil fire spennende presentasjoner av fagutviklingsprosjekter gjennomført i kommunale helse– og omsorgstjenester i Troms vil bli presentert.

Mitt livs ABC, 2. fagseminar

 Et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Mitt livs ABC, 2. fagseminar

 Et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Konferansen Vinterlys 2019

En konferanse med fokus på mennesker med utviklingshemming. Årets tema er pårørendesamarbeid, velferdsteknologi og presentasjon av to prosjekter utviklet av tjenesten.

Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms, 2.fagseminar

Et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomgang. 

Læringsnettverk «Tidlig innsats»

Fagnettverk for instruktører i systematisk klinisk observasjon og tidlig innsats, i Sør-Troms.   

1