Utviklingssentre

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Våre aktiviteter

Publisert 05. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

ABC-opplæring

 • ABC satsing
 • Kulturveileder for arbeid med samiske pasienter og pårørende. Planlagt kulturperspektiv seminarer med USHT Finnmark

Bruker- og pårørendemedvirkning

 • Pårørende skole – høst 2018
 • Gode pasientforløp      

Fagnettverk

 • Samarbeidsmøte med Fylkesmannen i Finnmark og USHT Finnmark
 • Demensnettverk
 • Ressursgruppa samisk pasient
 • Mellomledernettverk
 • Planlegger et nytt samarbeid (Fag- samarbeidsråd) med USHT Finnmark

Innovasjon og tjenesteutvikling

 • Velferdsteknologiprogrammet (VTP) og Virtuell avdeling (VA)
 • Ulike verktøy og metoder innen demensutredning (MMS3 på nordsamisk)
 • Infofilm om demens i samarbeid med Aldring og helse

Kompetanseutvikling

 • Revidere kompetanseplan «Máhttu»
 • Lunchmøter – etiske refleksjon
 • Interne fagmøterr i 2018

Kunnskapsbasert praksis

 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veileder og retningslinjer

Samarbeid med helseforetak og utdanninginstitusjoner

 • Regionale samlinger med USHT’ene i Nord Norge, i regi av Senter for omsorgsforskning (SOF)
 • Øvrige USHT’ene i landet
 • Senter for omsorgsforskning (SOF)
 • Finnmarkssykehuset
 • Samisk Helsepark
 • SANKS – Samisk nasjonal kompetansesenter-psykisk helsevern og rus – FOU-avdeling
 • Samarbeidsmøter med øvrige helsepolitiske nivå
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
 • Sámi Allaskuvla/Samisk Høyskole
 • Nordisk/samiske helsepolitiske institusjoner
 • Samisk videregående skole
 • Råd og utvalg – i Styret i Samisk videregående skole